Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Varför YH-utbildning?

Publicerat:

Varför ska du satsa på en YH-utbildning? 

Har du funderat på att börja studera? Eller är det dags för en ny karriär? Oavsett vad så är yrkeshögskola (YH) helt klart en strategisk väg att gå. Har du en gymnasial utbildning i ryggsäcken har du oftast behörighet till de flesta YH-utbildningarna. Ibland kan du behöva komplettera med en specifik kurs för att då få en grundläggande behörighet. 

En väg för karriärbyte

Yrkeshögskolan är en effektiv väg för karriärbyte, med utbildningar som är praktiskt inriktade och skapade i samarbete med arbetslivet. De är ofta korta program, ofta kortare än traditionella högskoleutbildningar. Samt inkluderar LIA-perioder (lärande i arbete), vilket säkerställer snabb, relevant kompetens samt en sömlös övergång till arbetslivet.

Den imponerande anställningsstatistiken avslöjar att 9 av 10 nyexaminerade från YH-utbildningar säkrar anställning inom ett år efter examen. Detta resultat är i hög grad en effekt av LIA-perioderna. Då praktik ger både arbetsgivare och studenter möjlighet att skapa meningsfulla och framgångsrika arbetsrelationer samt bygga starka broar mellan teori och praktik.

Arbetsmarknaden styr YH-utbildningarna

YH-utbildningar utformas i nära samarbete med arbetslivet och olika branschföretag. En tydlig arbetslivskoppling är av central betydelse, och det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som reglerar och övervakar utvecklingen av dessa utbildningar. Endast de program och utbildningar som exakt motsvarar behoven av specifik yrkeskompetens erhåller godkännande, vilket säkerställer att de är anpassade för att möta de faktiska kraven på arbetsmarknaden.

studenter

En tredjedel av utbildningen är LIA

Kärnan i YH-utbildningen utgörs av LIA-perioden, där teori möter praktik. Under dessa praktikperioder förvärvar du verklig erfarenhet och utvecklar praktiska färdigheter. Det är vanligt att studenter redan innan examen erhåller anställningsmöjligheter från sina LIA-platser, vilket tydligt visar på utbildningens praktiska och karriärorienterade inriktning.

Föreläsare direkt från branschen

Föreläsare på YH-utbildningar är experter inom sina respektive branscher, vilket säkerställer att studenter erhåller den senaste och mest relevanta kunskapen. Denna direktintegration från arbetslivet garanterar en inlärning som är verkligt meningsfull och tillämpbar ute på fältet.

Aktiv medverkan från företag i ledningsgrupper och olika evenemang under studietiden skapar en omedelbar förbindelse mellan utbildningen och arbetsmarknaden. Genom gästföreläsningar, studiebesök och branschdagar får studenter även möjlighet att etablera ett stort och viktigt nätverk för framtida LIA och karriärmöjligheter.

YH-utbildningar skapar möjligheter

För de som söker avancemang i karriären, överväger en karriärväxling eller kommer direkt från gymnasiet är YH-utbildningar på Campus Roslagen ett bra val. Genom att erbjuda praktiskt inriktade utbildningar, utformade i samråd med arbetslivet, förbereder YH-studierna inte bara för en examen utan även för en framgångsrik och meningsfull karriär.

Ta kontroll över din framtid och utforska de spännande möjligheterna med en YH-utbildning på Campus Roslagen.

Här hittar du vilka utbildningar vi erbjuder!