Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Välbefinnande och frukostmöte

Publicerat:

Agenda välbefinnande

Denna vecka tar jag avstamp ur FN Agenda 2030 mål nr 3. Hälsa och välbefinnande.

Citat “Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.” Slut citat.

Frukostmöte om cirkulära affärssteg

I veckan hade vi frukostmöte om cirkulära affärssteg. Där fick vi lära oss att totalt så förbrukar vi 1,75 jordklot men i Sverige så förbrukar vi 4,2 jordklot per år. Ett företag som har tagit till sig detta är Textilia. Textilia återbrukar de filtar, lakan och uniformer som inte längre håller måttet att använda i ordinarie verksamhet och gör nya kläder, väskor eller andra accessoarer. En storsäljare är den blå västen som ger värme till personal inom vård och livsmedel.

Textilia upcy

Utvecklingscentrum Campus Roslagen

Välbefinnande och Utvecklingscentrum för vatten

Hur får vi in agenda välbefinnande i vår dagliga verksamhet här på Campus Roslagen? Hur får jag in det i min vardag? Utvecklingscentrum för vatten bidrar med att skapa nya våtmarker, bidra till olika forskningsprojekt, utbilda inom akvaponi och avloppshantering. I Norrtälje tidning stod att läsa i veckan om Väddö Golfklubb som tog ett steg till i sin hantering av avloppsvatten. Det görs många innovativa grepp. Vi måste bara se dem. Och till slut förbrukar vi 1 jordklot per år.

Hållbarhetskommunikation för företagare

Annie

annie.eriksson@campusroslagen.se

Annie Eriksson