Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Vad är en akvaponi?

Publicerat:

Akvaponier är kretsloppsodlingar i ett recirkulerande system där man kombinerar fiskodling med växtodling. Genom att pumpa det näringsrika vatten från fisktankar till växthuset eller växtbäddarna kan växterna tar upp näring ur vattnet, vattnet kan man sen återanvända i fiskodlingen. Systemet är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp. Det är känt att vattenbrist drabbar flera områden i Sverige år efter år och att traditionella fiskodlingar inte är det bästa alternativet för Östersjöns välmående.

Akvaponi Campus Roslagen

I Sverige idag finns flertalet mindre akvaponiska anläggningar och en fullskalig kommersiell anläggning. Den största anläggningen är Peckas naturodlingar i Härnösand. Anläggningen har idag 11 800 m2 växthus och kommer efter senaste expansionen att kunna leverera 500 ton tomater och 40 ton regnbågslax/år från norr till söder. Det finns fall där akvaponier kombineras med spillvärmen från industriella verksamheter som exempelvis pappersindustri. Dels går värmen åt till att värma växthusen men de kan även höja vattentemperaturen i fiskodlingen. Det gör det möjligt att odla mer värmekrävande arter. Området har stor utvecklingspotential och det pågår en mycket snabb utveckling på området kring recirkulerande odlingssystem (RAS).

Vi vill höja kompetensen om akvaponier

Utvecklingen av akvaponier driver också fram krav på högre kompetens än det som finns tillgängligt idag. Balansen mellan utbud och efterfrågan är därmed inte i balans. Det har tydligt framgått vid intervjuer med företag som har, eller är på väg att etablera akvaponisystem. Om företagen skall kunna expandera anläggningar är kompetent samt utbildad personal ett måste. Sverige och länen har antagit livsmedelsstrategier där ökad livsmedelsproduktion utan miljöpåverkan är ett av huvudmålen, vilket driver utvecklingen framåt. Detta är ett ytterligare incitament för en ökad expansion av akvaponiska odlingar i Sverige.

Området för den här typer av odlingar är innovativa, är relativt nya och arbetet sker på bred front i hela landet. Det är en utveckling som snabbt framåt och det börjar genomföras satsningar i hela landet i mindre och större skala.

Utifrån det rådande utvecklingen tog vi fram utbildningen till akvaponiingenjör som ett sätt att säkerställa att näringslivet får den arbetskraft samt kompetens som behövs nu och i framtiden. Ett yrke som akvaponiingenjör ger även kunskaper att arbeta inom traditionella landbaserade fiskodlingar men även traditionella trädgårdsodlingar. Det gör att anställningsbarheten för de studenter som går den här utbildningen blir hög.

Vill du veta mer om akvaponier men kanske inte gå en utbildning? Just nu har Utvecklingscentrum för vatten ett projekt som heter Akvaponi i Roslagen där dom erbjuder kostnadsfria webinarier. Mer info om dom hittar du här.