Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Utvecklingscentrum för Vatten

Publicerat:

Rådgivning, utbildning och projekt

Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) är en del av Campus Roslagen. Det är en samhällsnyttig verksamhet som arbetar med rådgivning, utbildning och projekt där den röda tråden alltid är vatten och vårt användande av det.

I den gamla militärbasen på Nordrona i Norrtälje finns UCV som är en del av Campus Roslagens utbildningsverksamhet. Campus Roslagen startade avdelningen UCV år 2015. UCV stödjer kommunen och  kommuninvånarna när det kommer till frågor gällande bland annat frågor kring vatten och avlopp.

Rådgivning som ger dig förkunskaper

Genom rådgivning på telefon eller på plats hjälper Campus Roslagens vattenavdelning fastighetsägare att göra kloka och hållbara val när det kommer till avlopp och vatten.

Rådgivningen underlättar för fastighetsägaren

Campus Roslagens verksamhet på UCV fungerar som en opartisk rådgivare som erbjuder kostnadsfri guidning. Här blir man lotsad i alla sina frågor gällande vatten och avlopp. Allt ifrån små filter, hälso- eller estetiska vattenåtgärder för sin egen brunn och vad du ska tänka på när du formulerar en ansökan till kommunen om man tex önskar att gräva för avlopp.

Vårt arbete kan verka spretigt utifrån men allt i vårt jobb kretsar kring vatten, vår användning av det och att garantera en hög kvalitet på Norrtälje Kommuns ytvatten

Rasmus Thunell

Rådgivning gör dig oberoende av marknaden

Opartisk rådgivning gör att du får mer kött på benen. Då är du inte utelämnad till marknaden när det kommer till att ta beslut kring ditt vatten och avlopp. Rådgivningen underlättar för fastighetsägare att fatta ett informerat beslut kring åtgärder eller nyinvesteringar i enskilda VA-lösningar. Att ta hjälp av UCV:s oberoende rådgivning kan leda till att du besparar dig både tid och pengar.

Utvecklingscentrum för vatten Norrtälje

Campus Roslagens och UCVs rådgivning avlastar kommunen

Rådgivningen till privatpersoner leder till en avlastning hos samhällsbyggnadskontoret som slipper motta funderingar de inte kan svara på när det kommer till enskilt vatten och avlopp. Rådgivningen ger även bättre förutsättningar för att de handlingar som skickas in är kompletta, vilket underlättar handläggningen.

Utställning för dig som önskar rådgivning

Campus Roslagens vattenrådgivning är en av väldigt få i Stockholmsområdet som erbjuder en utställning där man visar upp filter och avlopp för dig som önskar rådgivning. Många uppskattar att få komma till UCV och se produkterna på plats och att få en uppfattning om storlek osv.

Vattendagar

1-2 dagar per år har Campus Roslagen och UCV Vattendagar, då är det öppethus och man är välkommen in för att kika på utställningen eller akvaponin. Ta del av intressanta föreläsningar och få möjlighet att ställa en massa frågor. Håll utkik på https://www.vattencentrum.se/nyheter/ för att inte missa nästa tillfälle!

Utbildning

Utöver den typen av bildning i form av rådgivning har Campus Roslagen även en yrkeshögskoleutbildning i samarbete med Väddö folkhögskola som är Utbildningsanordnare. Akvaponiingenjörsutbildningen är faktiskt den enda i sitt slag i hela Europa! Den första kullen av akvaponiingenjörer tar examen i vår och blir de första ingenjörerna att äntra en spännande och framtidsbransch!

Akvaponi Campus Roslagen

Läs mer om Akvaponi på Campus Roslagens läroplattform

Här kan du läsa mer om Akvaponiingenjörsutbildningen

Samhällsnyttiga projekt

En annan del av Campus Roslagens och UCV:s verksamhet är samhällsnyttiga projekt. Ett sådant projekt kan tex vara den akvaponi som finns placerad på UCV:s undre plan. Denna skapade man för att förmedla kunskap till företag och privatpersoner som är intresserade av denna typ av odling samt för att gynna en levande landsbygd.

För att kunna genomföra dessa projekt söker man bidrag både nationellt och inom Europa. Bidragen är en förutsättning för genomförandet av projekten, men ger också en möjlighet för utveckling och kunskapshöjning inom kommunen.

Målet med vår rådgivning är att utbilda fastighetsägare så att de har de optimala förutsättningarna för att göra kloka val gällande sitt vatten och avlopp. Den kunskapen underlättar arbetet för båda privatpersoner och kommunen.

Har du några funderingar kring enskilt vatten och avlopp? 

Ja, jag vill boka rådgivning 

ucv campus roslagen

Ett utvecklingscentrum som gör skillnad

Som ni förstår efter att ha läst igenom den här artikeln, är UCV genom Campus Roslagen en samhällsnyttig verksamhet. UCV:s rådgivning gör stor skillnad för privatpersoner, för Norrtälje kommun och i det långa loppet även för Östersjön.

Skulle du vilja läsa mer om vårt arbete på UCV? Läs mer här.