Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Vad gör en Stödpedagog?

En stödpedagog har kompetensen som behövs för att stödja personer med med psykiska, fysiska och medicinska handikapp i alla åldrar. Detta gör du med hjälp av pedagogiska metoder, handledning och individanpassat vardagsstöd. Du ger personer med funktionsnedsättningar den bästa möjliga förutsättningen för att klara sig i vardagen.

LIA (lärande i arbete)

Under LIA får du möjlighet att praktiskt tillämpa och fördjupa dig i ditt yrke genom att arbeta på en verklig arbetsplats. Här ges du handledning av erfarna yrkespersoner och följer de etablerade rutinerna på platsen. Ungefär en tredjedel av utbildningen ägnas åt LIA, vilket ger dig en konkret inblick i yrkesrollen.

LIA-perioden är en uppskattad del av utbildningen då den ger dig en praktisk förståelse för yrket och dess krav. Dessutom kan den skapa viktiga nätverkskontakter som kan vara till nytta för din framtida karriär.

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

50%

Typ av utbildning:

Distans med träffar på Campus Roslagen

Läs mer om utbildningen
TUC logo

Kurser under utbildningen

• Dokumentation & kvalitetssäkring, 15 YH-poäng
• Etik & professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng
• Examensarbete, 25 YH-poäng
• Funktionsnedsättningar, 25 YH-poäng
• Kommunikation, välfärdsteknik & kognitivt stöd, 35 YH-poäng
• LIA, 20 YH-poäng
• Människan i utveckling, 15 YH-poäng
• Pedagogiska teorier, metoder & arbetssätt, 35 YH-poäng
• Praktisk juridik inom social omsorg, 15 YH-poäng