Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Specialistutbildad undersköterska – kognitiva sjukdomar

Vad gör en specialistutbildad undersköterska - kognitiva sjukdomar?

En specialistutbildad undersköterska inom kognitiva sjukdomar kan arbeta inom olika vård- och omsorgsrelaterade områden där det krävs kunskap och kompetens för att vårda och stödja personer som lider av kognitiva sjukdomar, även kallade demenssjukdomar. De ser till att tillhandahålla högkvalitativ vård och stöd till personer som lider av dessa sjukdomar, med fokus på att bevara patientens värdighet, autonomi och livskvalitet.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen får du insikter om olika kognitiva sjukdomar och deras påverkan på individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka åtgärder som kan erbjudas med hänsyn till gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister.

Eftersom olika traditioner, religioner och synsätt kring döden kan skilja sig åt, utforskar du även de etiska aspekterna och lär dig om de kulturella dimensionerna för att kunna erbjuda ett respektfullt och känsligt bemötande i din yrkesroll.

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

50%

Typ av utbildning:

Distans

Läs mer om utbildningen
TUC logo

Kurser under utbildningen

 • Kognitiva sjukdomar, 30 YH-poäng
 • Etik, bemötande & värdegrund, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 10 YH-poäng
 • Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 20 YH-poäng
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom & död, 15 YH-poäng
 • LIA 1, 15 YH-poäng
 • LIA 2, 15 YH-poäng
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 25 YH-poäng
 • Näring för god vård & omsorg, 15 YH-poäng
 • Omsorg & omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-poäng
 • Teknik i vård & omsorg, 15 YH-poäng