Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Socionomprogrammet

Vad lär du dig under socionomprogrammet?

Socionomprogrammet leder till en socionomexamen.

Under de första sex terminerna av utbildningen börjar du med en omfattande vetenskaplig grund som förbereder dig för fortsatta studier. Fokus ligger på ämnen som samhälls- och rättskunskap, samt kurser om livslopp, utsatthet och social exklusion. Dessutom utforskar du teorier och metoder för att tillämpa dina kunskaper i praktiskt socialt arbete.

Därefter följer en kurs som fokuserar på organisering och ledarskap inom det sociala arbetet, följt av en VFU (verksamhetsförlagd utbildning) där du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. VFU-platser erbjuds vanligtvis på den studieort du är antagen till eller i dess närhet. Under den sjätte terminen fördjupar du dig i vetenskaplig teori och metod samt genomför ett examensarbete.

Den sjunde terminen äger rum på avancerad nivå. En obligatorisk kurs om utvärdering och evidensbaserat socialt arbete omfattar 7,5 högskolepoäng. Dessutom erbjuds valbara kurser som utforskar olika teman inom det sociala arbetet.

Efter examen

Som socionom har du möjlighet att arbeta inom en rad olika områden och sektorer. Du kan finna dig själv inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, inom kriminalvården, social omsorg, missbruksvård, samt i ledande befattningar inom äldre- och funktionshindradeomsorgen, och även med myndighetsutövning med mera. Både frivilligorganisationer och den privata sektorn visar en ökad efterfrågan på socionomer. För vissa positioner kan det krävas yrkeserfarenhet och/eller vidareutbildning inom ämnet.

Efterfrågan på socionomer är stor och förväntas öka ytterligare, särskilt med tanke på den kommande vågen av pensionsavgångar.

Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Läs mer om utbildningen
Högskolan i Gävle logo

Kurser under utbildningen

 • Socialt arbete och sociala problem, 15 hp

 • Socialpolitik, 7,5 hp

 • Grunder i vetenskaplig teori och forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 hp 
 • Socialt arbete på mikro-nivå, 7,5 hp

 • Socialt arbete på makro-nivå, 7,5 hp 

 • Socialt arbete på meso-nivå, 7,5 hp 

 • Grundläggande rättskunskap i socialt arbete, 7,5 hp 

 • Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete, 15 hp 

 • Livslopp och utsatthet, 15 hp 
Social exklusion, 15 hp 
Teorier och metoder i socialt arbete, 15 hp 
 • Organisation och ledarskap i socialt arbete, 7,5 hp 

 • Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp 

 • Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete, 15 hp

 • Examensarbete i socialt arbete, 15 hp

 • Alkohol och psykoaktiva droger, 7,5 hp 

 • Utvärdering och evidensbaserat socialt arbete, 7,5 hp

 • Socialt arbete och hållbar utveckling, 7,5 hp 
 • Samtal med barn, 7,5 hp

För mer information

Kontakta Norrtälje Lärcentrum.