Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Sjuksköterskeprogrammet

Vad lär du dig under sjuksköterskeprogrammet?

Sjuksköterskeprogrammet leder till examen som sjuksköterska samt till en kandidatexamen med omvårdnad som huvudämne.

Det är en yrkesinriktad högskoleutbildning som rustar för självständigt arbete som sjuksköterska och ger förberedelse för vidare studier inom området. Vid Högskolan i Gävle är fokus på en omfattande praktik där samarbetet med vårdverksamheten säkerställer hög kvalitet och tillgång till Sveriges modernaste träningscenter.

Omvårdnad, hälsa, människa, miljö, kommunikation, etik och vetenskaplig metod är kärnan i utbildningen. Den inkluderar också vård och förebyggande åtgärder för både fysiska och psykiska sjukdomar hos människor i alla åldrar. I slutet av utbildningen genomförs ett självständigt examensarbete inom omvårdnad, värt 15 hp.

Efter examen

Efter examen har du möjlighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav för att praktisera som sjuksköterska. Sjuksköterskor har möjlighet att arbeta inom hälso- och sjukvården i både offentlig och privat regi samt inom regioner och kommuner.

Utbildningen öppnar även upp för arbetsmöjligheter utomlands, och arbetsmarknaden för sjuksköterskor är generellt sett väldigt positiv. Det finns också möjligheter att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller ta magister- eller masterexamen. Vidare kan du även fortsätta din akademiska karriär genom att doktorera och ta en licentiat- eller doktorsexamen.

Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Läs mer om utbildningen
Högskolan i Gävle logo

Kurser under utbildningen

 • Introduktion till omvårdnad som arbetsområde och vetenskap, 7,5 hp
 • Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp
 • Fysiologi och anatomi, 15 hp
 • Klinisk utbildning inom slutenvård samt hälsa, kommunikation och etik, 22,5 hp
 • Teoribildning inom omvårdnad och introduktion till vetenskaplig metod, 7,5h hp
 • Folksjukdomar och långvariga sjukdomstillstånd ur ett vårdande och medicinskt perspektiv, 22,5 hp
 • Pediatrik, pediatrisk omvårdnad, sexuell och reproduktiv hälsa samt farmakologi, 7,5 hp
 • Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård, psykiatrisk vård samt geriatrik, 22,5 hp
 • Sjukdomar inom områdena medicin, kirurgi och infektion, 7,5 hp
 • Omvårdnad vid akuta tillstånd, sjukdomar och trauma, 7,5 hp
 • Organisering, ledning, förbättringskunskap och informatik i vård och omsorg, 7,5 hp
 • Fördjupas och tillämpad vetenskaplig metod, 15 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp
 • Klinisk utbildning med fokus på komplexa omvårdnadsbehov, 15 hp

För mer information

Kontakta Norrtälje Lärcentrum.