Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Processtekniker – smart industri

Vad gör en Processtekniker - smart industri?

Processtekniker arbetar med att analysera och underhålla befintliga processystem för att minimera felkällor, driftstörningar och kostnader orsakade av stopp, fel eller haverier.

Som processtekniker har du specialiserade kompetenser inom underhållssystem, logistik, automationssystem, lean och processtyrning, och arbetar med ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling för att skapa driftsäkra, effektiva och hållbara processystem.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Processtekniker - smart industri, arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete inom produktionen. Utbildningen ger kompetens att använda tekniska verktyg och miljövänliga produktionstekniker. Identifiera drift- och produktionsproblem samt föreslå åtgärder enligt metoder och resurser mot bättre hållbarhet, långsiktighet och lägre miljöpåverkan.

 • Genomföra beräkningar och utvärderingar
 • Applicera och utvärdera data med både digitala och analoga mätverktyg
 • Beräkning, ritning och tillämpning av matematiska koncept
 • Implementera miljövänliga och hållbara metoder i produktionen
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

1,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Automation och digitala system, 30 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Grundläggande processteknik, 20 YH-poäng
 • Hållbar logistik och produktionsstyrning, 30 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • Kvalitet och driftsäkerhet, 20 YH-poäng
 • Lean produktionsteknik, 20 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 50 YH-poäng
 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng
 • Styr- och reglerteknik, 20 YH-poäng
 • Tillämpad matematik – processteknik, 10 YH-poäng
 • Underhållsteknik, 20 YH-poäng