Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Platschef – hållbar produktion

Vad gör en Platschef - hållbar produktion?

Som platschef är du ansvarig för att säkerställa kvaliteten, arbetsmiljön, tidsschemat och ekonomin för byggprojektet. Det är ditt ansvar att se till att projektet följer gällande lagar och avtal. Utöver detta har du fullt ansvar för personalen och förväntas kunna hantera eventuella konflikter med ett individanpassat ledarskap.

I din roll som platschef innebär det att du hanterar både administrativa och praktiska uppgifter för byggprojektet. Det inkluderar att utarbeta anbudsunderlag enligt lagstiftning samt ekonomiska och hållbara kriterier. Du är även ansvarig för att upprätta arbetsmiljöplaner, bedöma risker för arbetsmiljön och hitta lämpliga lösningar med hjälp av digitala verktyg och modern teknik.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen kommer du att lära dig att ta ansvar för arbetsmiljön inom byggentreprenaden i enlighet med gällande lagar och avtal. Du kommer att förvärva kunskap om att planera, budgetera och följa upp byggprojektets ekonomi. Dessutom kommer du att utveckla kompetens för att säkerställa kvaliteten i genomförandet och leveransen av ett byggprojekt. Utbildningen kommer även att ge dig färdigheter i att anpassa byggprojekt utifrån de globala hållbarhetsmålen.

 • Planering och genomförande av arbetsmiljöplaner, hantering av arbetsolyckor, riskanalyser och skyddsrundor
 • Utförande av entreprenadbesiktningar, förbesiktningar och garantibesiktningar
 • Inventering och planering av resursanvändning
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

1 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Anbud och upphandling, 40 YH-poäng
 • Arbetsmiljö och entreprenadjuridik, 35 YH-poäng
 • Digitalt byggande och hållbar produktion, 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • Kvalitet och miljö, 30 YH-poäng
 • Ledarskap – Platschef, 30 YH-poäng
 • LIA, 40 YH-poäng