Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Norrtälje Lärcentrum

Om Norrtälje Lärcentrum

Norrtälje Lärcentrum finns för dig som deltar i distansstudier eller är en del av en studiegrupp vid lärcentrum i Norrtälje. Där erbjuds du en stimulerande lärmiljö där du även kan möta andra vuxenstuderande. Dessutom tillhandahålls olika servicefunktioner som underlättar dina studier.

Genom Norrtälje kommuns partnerskap med flera högskolor och universitet ges du möjlighet att studera vid olika högskoleprogram med närvaroträffar och studiegrupper här i Norrtälje. Våra högskoleprogram erbjuds som studieortsbaserade utbildningar där du som student integreras i en studiegrupp med regelbundna träffar på Norrtälje Lärcentrum.

Föreläsningar och seminarier hålls bland annat via videokonferens för att ge flexibilitet och tillgänglighet. I samtliga utbildningar ingår också praktiska moment såsom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller labbövningar. Beroende på program och kurs kan även träffar vid respektive högskola ingå i olika omfattning.

Utbildningslängd:
Studietakt:
Typ av utbildning:
Läs mer om utbildningen