Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Miljösamordnare – hållbara byggnader

Vad gör en Miljösamordnare - hållbara byggnader?

Som miljösamordnare har du en central roll i att planera, leda och övervaka miljöaspekterna vid olika byggprojekt. Vanligtvis är du anställd av entreprenören och ditt arbete varierar mellan kontorsarbete och fältarbete på byggarbetsplatser. I en bransch präglad av projektarbete är det vanligt att hantera flera projekt samtidigt.

Ditt uppdrag som miljösamordnare innebär att säkerställa att alla miljörelaterade krav för projektet följs genom samtliga faser. Det inkluderar att identifiera och hantera projektens miljöpåverkan genom inventering av material samt att föreslå och implementera åtgärder för att minska denna påverkan.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Utbildningen ger dig omfattande kunskap kring byggnaders påverkan på yttre och inre miljö. Du lär dig om energiförsörning, projektkunskap och förbereds inför ett utvecklade arbetsliv. Miljösamordnare passar dig som brinner för miljöfrågor inom byggsektorn och som är duktig på struktur och organisation och på samarbete.

 • Byggnadssektorns miljöpåverkan
 • Miljöpåverkan av material & produkter
 • Utföra klimat- och prestandaberäkningar
 • Analysera byggnaders miljöprofiler
 • Föreslå åtgärder som minskar miljöpåverkan & energiförbrukningen
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Byggnaders inre miljö, 30 YH-poäng
 • Byggnaders påverkan på yttre miljö, 25 YH-poäng
 • Byggnadsfysik, 25 YH-poäng
 • Byggnadsteknik, 20 YH-poäng
 • Byggnadsvaror och byggmaterial ur ett livscykelperspektiv, 20 YH-poäng
 • Energiförsörjning och energianvändning, 20 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Fastighetsekonomi, 10 YH-poäng
 • Grundläggande miljökunskap, 15 YH-poäng
 • Installationstekniska system, 45 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • LIA, 100 YH-poäng
 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng
 • Metoder och verktyg för miljösamordnaren, 20 YH-poäng
 • Projektkunskap, 20 YH-poäng