Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Installationsingenjör – solel, lagring och laddning

Vad gör en Installationsingenjör - solel, lagring och laddning?

En installationsingenjör har en ledande roll i att rådgiva om och planera effektiva installationslösningar inom områden som solenergi, elbilsladdning och energilagring med fokus på batteri. Det innebär att man tar hand om hela processen från planering och riskbedömning till drift och underhåll, allt med målet att säkerställa säkerhet och hållbarhet.

Genom att arbeta nära projektörer, montörer, kunder och leverantörer ser installationsingenjören till att projekten genomförs enligt beställarkrav och kvalitetsstandarder.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen får du en djup förståelse för lagar, regler och riktlinjer som styr installation och entreprenad. Du utvecklar även ledarskapsförmågor och får praktiska färdigheter inom projektledning, ekonomisk kalkylering, lönsamhetsbedömningar och tidshantering.

 • Implementation av olika energilagringsmetoder för större infrastrukturer
 • Montering av laddningsstationer för elfordon
 • Arbete inom KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
 • Samordning av installationer vid nybyggnation och renoveringsprojekt
 • Utvärdering av ekonomiska faktorer och riskbedömning
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

1,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Arbetsledning – kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 50 YH-poäng
 • Bygg- och installationsteknik, 40 YH-poäng
 • Energilagring, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 20 YH-poäng
 • Fördjupad ellära – installationer, 30 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • LIA, 90 YH-poäng
 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng
 • Regelverk, tekniska beskrivningar och rådgivning, 30 YH-poäng
 • Ritningshantering, egenkontroll och slutbesiktning, 30 YH-poäng