Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Hantverksakademin – utbilda dig till morgondagens hantverkare

Vad är Hantverksakademin?

Hantverksakademin strävar efter att forma framtidens hantverkare genom en modern lärlingsmodell där du arbetar nära din mästare för en personlig utbildning och uppdaterad yrkeskunskap. De vill inte bara utbilda hantverkare utan också samhällsmedborgare med en bred kulturell, regional, nationell och global förståelse.

Utbildningarna kombinerar en stark koppling till arbetslivet med teoretisk grund. Genom hela utbildningen är närvaron av det praktiska yrkeslivet och branschens aktuella behov påtaglig. De utbildar dig för yrket, inte en specifik arbetsgivare.

På Hantverksakademin betonas relationer i utbildningen då många hantverksföretag är små och därmed är förhållandet mellan mästare och lärling avgörande. De tror på att du bäst vet vilken miljö som passar dig för lärande och uppmuntrar till att byta LIA-plats för att bredda kunskapen. Det är förväntat att du aktivt söker LIA-plats genom att knyta kontakter med företag, medan skolan ansvarar för att säkerställa kvaliteten och övervaka LIA-platsen.

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Distans

Läs mer om utbildningen
Hantverksakademin logo

Exempel på lärlingsprogram

 • Attributmakare
 • Bokbindare
 • Brodör
 • Bryggare
 • Båtbyggare
 • Charkuterist
 • Dockmakare
 • Gjutare – specialisering konstgjutare
 • Glasblåsare
 • Hattmakare
 • Kopparslagare
 • Musikinstrumentreparatör
 • Skomakare