Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Grundlärare – fritidshem

Vad lär du dig under utbildningen?

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där både skola och fritidshem samverkar. Genom att arbeta i båda verksamheterna får du en mångfacetterad arbetsmiljö där elevens perspektiv och intressen står i centrum.

I början av utbildningen studerar du ämnen som fritidspedagogik samt lärande och utveckling. Du får insikter om fritidshemmets och skolans roll i samhället och förvärvar kunskap om elevers sociala interaktion, lek, utomhuspedagogik, kommunikation och fritid. Dessutom väljer du ett ämne, antingen musik, bild eller idrott, som blir din undervisningsspecialisering i skolan.

Under senare delen av utbildningen fördjupar du dina kunskaper både vetenskapligt och praktiskt inom ditt huvudämne och dina pedagogiska studier. Avslutningsvis genomför du ett examensarbete där du integrerar och fördjupar dina kunskaper inom ett självvalt område.

Efter examen

Efter avslutad utbildning blir du officiellt grundlärare med specialisering mot arbete i fritidshem. Du har befogenhet att undervisa upp till årskurs sex inom det praktiskt/estetiska ämne du valt att studera vid universitetet, vilket kan vara bild, musik eller idrott.

Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Läs mer om utbildningen
Linköpings Uni logo
Grundskolelärare

Kurser under utbildningen

 • Utbildningsvetenskaplig kärna, Fritidshemmets och skolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget, 12,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna, Verksamhetsförlagd utbildning 1, 1,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna: Utveckling och lärande, 8,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Bedömning och uppföljning för utveckling och lärande, 7,5 hp
 • Fritidspedagogik, Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp
 • Fritidspedagogik 1, Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp
 • Fritidspedagogik 2, Kommunikation, lek och lärande i fritidshem, 15 hp
 • Bild 1, Idrott 1 eller Musik 1, 15 hp
 • Fritidspedagogik, Verksamhetsförlagd utbildning 3, 6 hp
 • Fritidspedagogik 3, Barn, hållbar utveckling och utomhuspedagogik, 9 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7,5 hp
 • Musik, Idrott eller Bild, verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp
 • Fritidspedagogik 4, 13,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7,5 hp
 • Bild 2, Idrott 2 eller Musik 2, 15 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 7,5 hp
 • Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Teori och metod, 9 hp
 • Examensarbete, Fritidspedagogik (forskningsproduktion), 15 hp
 • Avslutande verksamhetsförlagd utbildning, 13, 5 hp

För mer information

Kontakta Norrtälje Lärcentrum.