Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Förskollärarprogrammet

Vad lär du dig under förskollärarprogrammet?

 • Under programmets första termin studeras förskolans roll och hur synen på barn och barndom har förändrats över tid.
 • Termin två fokuserar på barns lärande och utveckling, där teoretiska studier omsätts i praktik genom rörelse och lek.
 • I termin tre utforskas de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande med fokus på lek och samspel.
 • Termin fyra ägnas åt barnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande samt praktiska/estetiska uttrycksformer.
 • Under termin tre och fyra ingår även den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
 • Termin fem fokuserar på förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt utvärdering och utveckling av verksamheten.
 • Termin sex riktar in sig på barns lärande inom läsning, skrivning och matematik.
 • I termin sju behandlas vetenskaplig metod, VFU samt ett avslutande examensarbete.

Efter examen

Utbildningen leder fram till en förskollärarexamen på grundnivå.

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera förskollärarprogrammet. Prognoser visar att välutbildade förskollärare kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

Plats:

Lärcentrum i Norrtälje

Utbildningslängd:

3,5 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Studieortsbaserad

Läs mer om utbildningen
Karlstad Universitet logo

Kurser under utbildningen

 • Barn, barndom och utbildning, 7,5 hp
 • Förskolläraryrkets förutsättningar, 7,5 hp
 • Motorik, lek och rörelse ur ett hälsoperspektiv, 7,5 hp
 • Förskolläraryrkets professionella och vetenskapliga grund, 7,5 hp
 • Perspektiv på pedagogik, didaktik och lärande, 15 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 7,5 hp
 • Specialpedagogiska perspektiv på lärande, utveckling och variation 7.5 hp
 • Introduktion till de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, 7,5 hp
 • Teori och praktik för ett lekpedagogiskt och tematiskt arbetssätt, 15 hp
 • Drama- och bildberättelser – naturvetenskap, teknik, bild och drama, 7,5 hp
 • Material och konstruktion – naturvetenskap, teknik, bild och drama, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, 7,5 hp
 • Undervisning i förskolan på vetenskaplig grund, 7,5 hp
 • Det pedagogiska ledarskapets innebörder, 15 hp
 • Det pedagogiska ledarskapets ansvar, 15 hp
 • Svenskämnet med inriktning på det svenska språket i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp
 • Svenskämnet med inriktning på litteratur i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp
 • Matematiken i samspel med estetiska uttrycksformer, 7,5 hp
 • Svenskämnet, matematiken och de estetiska uttrycksformerna i samspel: ett vetenskapligt perspektiv på undervisning och didaktik, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp

För mer information

Kontakta Norrtälje Lärcentrum.