Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Fastighetstekniker – hållbar drift

Vad gör en Fastighetstekniker - hållbar drift?

Som fastighetstekniker inom hållbar drift är det ditt ansvar att sköta och underhålla byggnaders tekniska system på ett miljövänligt och energieffektivt sätt. Det innebär att du har det tekniska ansvaret för system såsom styr- och reglerteknik, övervakningssystem och driftoptimering. Din vardag innefattar att dagligen övervaka och underhålla ventilation, värme, VA, kyla och elsystem för att minimera energiförbrukningen.

Fastighetstekniker använder sig av modern teknik och strategier för fastighetsautomation och artificiell intelligens. Genom ditt arbete minskar du den negativa miljöpåverkan samtidigt som du säkerställer en säker och effektiv användning av fastighetens tekniska system. Du har även ansvar för att följa myndighetskrav, lagstiftning och regelverk.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Du kommer att förvärva kunskap om strukturen, byggnadsmaterial, utrustning och system som utgör fastigheter. Utbildningen inkluderar även kompetens inom drift och underhåll av tekniska anläggningar, samt användningen av system för styrning och reglering, VA (vatten och avlopp), värme, ventilation och kyla. Dessutom kommer du att lära dig om modern fastighetsautomation och avancerad driftsövervakning.

 • Förstå lagar och standardavtal
 • Organisera och utföra teknisk installationsunderhåll
 • Övervaka, tolka och utvärdera driftstatus och driftlarm
 • Bedöma och implementera energieffektiviseringsåtgärder
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Arbetsledning och kommunikation i digitala fastighetssystem, 15 YH-poäng
 • Byggnadsteknik, 15 YH-poäng
 • Drift- och underhållsteknik, fastighet, 50 YH-poäng
 • Energi, klimat och miljö för en hållbar fastighetsdrift, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Fastighetsekonomi och entreprenadjuridik, 20 YH-poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroll och verksamhetsdokumentation, 20 YH-poäng
 • Inneklimat och inomhusmiljö, 25 YH-poäng
 • Installationstekniska system – analys, AI och mätmetoder, 40 YH-poäng
 • Installationstekniska system – funktionalitet och praktisk tillämpning, 50 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 50 YH-poäng
 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng