Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Byggproduktionsledare – ROT

Vad gör en Byggproduktionsledare - ROT?

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) har du en samordnande roll där du planerar och leder arbetet i byggprojekt med ansvar för hela byggprocessen.

Inom ROT utgår du från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns vid upprustningen av ett objekt. Yrket som byggproduktionsledare ställer krav på att du har god kännedom om fastigheten och att du inför byggstarten gör en noggrann inventering för att undvika att stöta på stora problem. Du kommer dessutom arbeta nära boende i fastigheten och fastighetsägare.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen kommer du att förvärva kunskap om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering inom byggbranschen. Du kommer att lära dig om olika byggnadstekniska lösningar, stambyten, samt metoder för att öka energieffektiviteten i äldre byggnader. Dessutom kommer du att bekanta dig med olika renoveringstekniker för att möta de specifika utmaningarna inom området.

 • Assistera platschefen i projektledningen
 • Ansvara för KMA, logistik samt cirkulär och resurseffektiv masshantering
 • Styra den dagliga verksamheten mot fördefinierade projektmål
 • Utarbeta kalkyl-, anbuds- och förfrågningsunderlag
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

KYH Anywhere (platsbunden)

Läs mer om utbildningen
KYH logo
Byggproduktionsledare - ROT

Kurser under utbildningen

 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng
 • Byggprocessen, 20 YH-poäng
 • Ledarskap, 40 YH-poäng
 • Projektering, 20 YH-poäng
 • Fuktsäkerhet, 20 YH-poäng
 • Byggproduktion och ekonomi – ROT-arbeten, 25 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 20 YH-poäng
 • Konstruktionstekniker för Renovering – Ombyggnad – Tillbyggnad, 30 YH-poäng
 • Arkitekturhistoria och ROT-metoder, 20 YH-poäng
 • Rivning och sanering, 15 YH-poäng
 • Installationssamordning vid renovering, 20 YH-poäng
 • Hållbarhet och energieffektivisering, 15 YH-poäng
 • KMA, 20 YH-poäng
 • Byggnadsverk, 15 YH-poäng
 • LIA, 115 YH-poäng
 • Examensarbete, 40 YH-poäng