Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Byggnadsingenjör – klimat och konstruktion

Vad gör en Byggnadsingenjör - klimat och konstruktion?

Byggnadsingenjörer använder olika programvaror för att skapa BIM-modeller som fokuserar på klimat och konstruktion. BIM, eller building information management, är en digital representation av en byggnad som samlar och organiserar all information om byggnadens livscykel. Modellen visar alla faser och komponenter i ett byggprojekt från början till slut.

I rollen som Byggingenjör har du en samordnande funktion där du ansvarar för att BIM-modellen hålls aktuell, följer regler och föreskrifter, samt minimerar projektets miljöpåverkan. Genom att BIM-modellen samlar alla planer, skisser och ritningar kan potentiella kollisioner och missförstånd upptäckas tidigt, vilket är svårare att göra i mer traditionella arbetsmetoder där problem oftast upptäcks först under byggprocessen.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen kommer du att utforska hållbara produktionsmetoder, planering av byggprojekt, byggnadsteknik och konstruktion. Du kommer att få insikt i hållbara bygg- och installationslösningar, samt lära dig att analysera och använda modeller och ritningar i CAD och BIM. Dessutom kommer du att utveckla förmågan att bedöma och tillämpa olika konstruktionstekniska metoder och lösningar.

 • Att namnge, definiera och kategorisera objekt
 • Planering, skissande och skapande av 3D-modeller
 • Att arbeta med modellering och projektering i digitala system
 • Studier av byggnadsfysik och materialvetenskap
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Digitalisering, kommunikation och ritteknik, 30 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik, 30 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • Klimatanpassad installationssamordning, 20 YH-poäng
 • Konstruktion, analys och dimensionering, 30 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 60 YH-poäng
 • Medarbetarskap och branschkunskap, 5 YH-poäng
 • Miljötekniska lösningar och hållbara lösningar, 40 YH-poäng
 • Projektering I – Byggprocessen och produktion, 50 YH-poäng
 • Projektering II – klimat och konstruktion, 50 YH-poäng