Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Arbetsledare – anläggning

Vad gör en Arbetsledare - anläggning?

Anläggningsarbete innefattar byggnadsprojekt, såsom husgrunder, vägar, broar och parker. Som arbetsledare för projekt inom anläggning har man ett operativt ansvar för projektets fortlöpande genom planering, instruktion och uppföljning av arbetet, vilket ställer vissa krav på ledarskapsförmågor men rollen innebär inte direkt personalansvar.

Att arbeta som arbetsledare kräver fördjupad förståelse för anläggningsarbetets olika processer, aktörer och organisationer. Administrativa och ekonomiska kompetenser har fått ökad betydelse inom detta yrkesområde. I rollen som arbetsledare är du närvarande på plats under anläggningsprojekten och ansvarar för att arbetet följer planen.

Vad lär du dig under YH-utbildningen?

Under utbildningen får du insikt i arbetsledarens ansvar och dess roll i organisationen. Du kommer att förvärva kunskaper om de olika stegen i byggprocessen samt hur samarbetet med övriga aktörer, entreprenörer och arbetslag fungerar under genomförandet. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna agera som arbetsledare och assistera platschefen vid ledningen av anläggningsprojekt.

 • Byggkonstruktion, teknik och anläggning
 • KMA, logistik och cirkulär och resurseffektiv masshantering
 • Tolka ritningar i digitala system och genomföra projekt från visualisering till realisering
Plats:

Campus Roslagen

Utbildningslängd:

2 år

Studietakt:

100%

Typ av utbildning:

Platsbunden

Läs mer om utbildningen
KYH logo

Kurser under utbildningen

 • Anläggningsmetodik och markprojektering, 40 YH-poäng
 • Bergsteknik och sprängteknik, 15 YH-poäng
 • Betongteknik, 15 YH-poäng
 • Bygg- och konstruktionsteknik, 25 YH-poäng
 • Byggprocessen för mark och anläggning, 20 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik och upphandling, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Geologi, geoteknik och miljöteknik, 25 YH-poäng
 • Hållbar produktionsledning och logistik, 50 YH-poäng
 • Hållbar projektering och modellering i digitala system, 30 YH-poäng
 • Jämlikhet i yrkeslivet, 5 YH-poäng
 • KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 30 YH-poäng
 • LIA 1, 60 YH-poäng
 • LIA 2, 60 YH-poäng
 • Medarbetarskap, branschkunskap och ledarskap, 10 YH-poäng