Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Utbildningar i fokus

Publicerat:

5 januari 2024

Vad händer inom YH-utbildningar 2024?

Totalt har vi nu 17 utbildningar som har startat här i huset. Kategorier av utbildningar är vård, service och tekniska utbildningar.

En bra sak är att regeringen just nu satsar mycket på utbildningar. MYH kommer till 2024 att bevilja 13 000 till 14 000 utbildningsplatser. Den 11 januari 2024 får vi svar på de utbildningar som företagen i Roslagen anser att det finns ett kompetensbehov av. 2023 hade Norrtälje en beviljande grad på 55% jämfört med 33% som är vad MYH beviljar av alla de ansökningar som kommer in till MYH.

Sökta utbildningar

➡️ Byggproduktionsledare ROT

➡️ Fastighetstekniker Hållbar drift – NY

➡️ Miljösamordnare Hållbara byggnader

➡️ Platschef Hållbar produktion – NY

➡️ Projektledare Solenergi

➡️ Redovisningskonsult

➡️ Front End Developer

Av dessa ansökta utbildningar är det två som är nya för Norrtälje kommun. Fastighetstekniker Hållbar drift och Platschef Hållbar produktion. Från myndigheten säger man att utbildningar med grön omställning och digitalisering är de utbildningar som de kommer att prioritera. Alla de utbildningar som företagen i Norrtälje kommun har varit med och tagit fram innehåller dessa båda parametrar. Grön omställning och digitalisering.

Myndigheten för yrkeshögskola har även fått i uppdrag att förbereda införandet av en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna. För 2025 och 2026 bör, enligt regeringen, 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål. Det är bra. Den kommunala gymnasieskolan har inte alltid möjlighet att erbjuda utbildning till alla yrken. Men detta kan yrkeshögskolan hjälpa till med.

Fika med Campus 2023

Uppskattar denna stund. En stund när vi får träffa våra hyresgäster och även hyresgästerna träffar varandra. Under ett av dessa tillfällen genomfördes en trygghetsvandring. Tillsammans med våra hyresgäster gick vi runt på Campusområdet och noterade trasiga lampor och delar av området som kan uppfattas som mindre tryggt. Vi fick även lära oss allt om Kvantprickar. Årets Nobelpris i Kemi. Invigningen av utegymmet blev mycket lyckad. Där fick vi möjlighet att träffa fler hyresgäster som blev nyfikna på gymmet.

Nu lämnar vi 2023 och ser fram emot att få nya möjligheter och en ljusare framtid 2024!

Annie

annie.eriksson@campusroslagen.se

Annie Eriksson