Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Utbilda dig till stödpedagog

Publicerat:

Dags för ett nytt steg i livet? Utbilda dig till stödpedagog!

Hos oss på Campus Roslagen har du möjlighet att via TUC Yrkeshögskola läsa till stödpedagog. Utbildningen är på halvfart och pågår under 2 år. Undervisningen sker på distans med fysiska träffar i Stockholm eller på Campus via länk. Ansökan till vårens utbildningsstart är fortfarande öppen – ansök här!

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen strävar efter att fördjupa dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras vardagskonsekvenser. Du kommer även att utveckla kompetenser inom bland annat kommunikationsmetoder, pedagogik, individanpassat stöd, etik, hälsans betydelse och social dokumentation. Målet är att ge dig en överskådlig förståelse samt de verktyg som krävs för att skapa meningsfulla och anpassade stödstrukturer.

Under utbildningen ingår också en praktikperiod = LIA (Lärande i arbete). Den utgör en avgörande del av utbildningen. Då du under åtta veckor får möjligheten att applicera dina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö. Genom samarbete med din handledare kommer du att analysera och reflektera över dina nya färdigheter och den kommande rollen som stödpedagog.

Utbildning stödpedagog Campus Roslagen

Yrket som stödpedagog

Som stödpedagog innehar du en central roll och besitter kunskaper om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar individen i alla olika livsfaser, både på individ- och gruppnivå. Din roll sträcker sig bortom det pedagogiska stödet; du blir en nyckelperson som ökar individens möjlighet till självständighet, delaktighet och en känsla av sammanhang.

Efter examen

Efter avslutad utbildning har du de nödvändiga verktygen för att erbjuda ett gott stöd till personer med funktionsnedsättningar. Du kommer inte bara att ge dem trygghet, utan också säkerställa att den omsorg de erhåller håller högsta kvalitet. Genom att tillsammans med din arbetsgrupp kartlägga individens förmågor kommer du att vara delaktig i att utforma och genomföra implementeringsplaner för det stöd som individen har rätt till.

I dagsläget finns det en omfattande efterfrågan på stödpedagoger inom både offentlig och privat sektor. Din breda kompetens kommer att vara värdefull inom olika verksamheter och bland personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar.

Ansökan är öppen

Utbildningen till stödpedagog är fortfarande öppen. Välkommen med din ansökan!

Läs mer och ansök HÄR!