logo

Upphandlingar

Pågående

 

Planerade

Ramavtal Hiss service

Ramavtal markarbeten

Ramavtal styr och regler arbeten.

Ramavtal ventilationsarbeten

Ramavtal plåtslageri.

 

Annonsering

Annonsering sker genom Norrtälje kommuns upphandlingsavdelning.

För att annonsera ut upphandlingar använder vi de elektroniska upphandlingsverktygen E-avrop och Pärmen. På E-avrop kan du som leverantör ansluta dig utan kostnad och ladda ner förfrågningsunderlag. På TendSign (“Pärmen”) finns särskilda upphandlingar om fastigheter och vissa entreprenader.

E-avrop webbplats

Pärmen webbplats

 

Förfrågningsunderlag kan ibland upplevas som krångliga att läsa. Om du känner dig ovan vid att läsa och svara på förfrågningsunderlag eller om det är något i förfrågningsunderlaget som inte verkar stämma så kan du höra av dig till oss på upphandlingsenheten.