Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

KYH söker undervisande konsulter

Publicerat:

KYH söker undervisande konsulter för Processtekniker – Smart Industri!

På Campus Roslagen välkomnar vi under våren en ny utbildning från KYH: Processtekniker – smart industri. En utbildning som är skräddarsydd för att matcha efterfrågan på arbetsmarknaden. Du kommer bland annat få kunskap inom automation, styr- och reglerteknik och tillämpning i Lean Production. Andra färdigheter du får är i att övervaka digitala system, tolka och analysera flödesscheman.

Var med och forma framtidens processtekniker

I ett steg mot att forma framtidens experter inom smart industri, söker nu KYH efter undervisande konsulter till YH-utbildningenn ”Processtekniker – Smart Industri.” Utbildningen har planerad start under vårterminen 2024.

Utbildningen är en så kallad ”Anywhere”-utbildning. Vilket innebär att den är platsbunden till några orter, var av Norrtälje är en. Men undervisningen sker över länk. Det vill säga att den undervisande konsulten sitter på egen ort.

Campus Rioslagen elever och konsulter

Aktuella kurser

Utbildningen i sin helhet består av en rad kurser. I dagsläget är det till dessa tre som KYH söker efter undervisande konsulter:

1. Tillämpad matematik – processteknik (10 yhp)

I denna kurs kommer studenterna att fördjupa sig i matematikens tillämpningar inom processteknik. Allt för att utveckla de nödvändiga matematiska verktygen för att möta industrins krav.

2. Grundläggande processteknik (20 yhp)

Grundkursen är kärnan i utbildningen och ger studenterna en solid grund i processindustrins huvudprinciper. Från processflöden till automatisering, kommer de att utveckla färdigheter för att analysera och optimera olika processer inom smart industri.

3. Underhållsteknik (20 yhp)

Denna kurs fokuserar på att utveckla kompetenser för att hantera och underhålla tekniska system. Med betoning på förebyggande underhåll, felsökning och reparation, kommer studenterna att förberedas för att möta de verkliga utmaningarna inom den smarta industrin.

En chans till att inspirera

KYH letar nu efter personer som delar deras passion för teknik och utbildning. Att vara en undervisande konsult på KYH innebär inte bara att överföra kunskap, utan att vara en del av att forma nästa generation av processtekniker och bidra till den snabba utvecklingen inom smart industri.

Hur kan du bli en del av detta?

Är du är redo att ta nästa steg i din karriär och samtidigt dela med dig av din expertis? Kontakta KYH för att få mer information om ansökningsprocessen och hur du kan bli en viktig del av utbildningen.

För mer info, kontakta:
Hanna Månsson – hanna.mansson@kyh.se
Magnus Lindblad – magnus.lindblad@kyh.se