Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Trygghet på Campus Roslagen

Trygghetsarbetet på Campus Roslagen är en viktig del av den övergripande strävan att skapa en trygg och välkomnande miljö för studenter, personal och besökare.

Insatser för ökad trygghet på Campus Roslagen

För oss är det viktigt att alla som vistas på campus känner sig trygga. Därför ser vi kontinuerligt över och utvärderar området sett till flera aspekter och insatser som kan stärka känslan av trygghet inom campusområdet.

En central del av trygghetsarbetet är den fysiska säkerheten, som inkluderar säkerhetssystem, ljussättning längs gångvägar och trygghetspromenader. Åtgärder som både ska fungera avskräcka men som också ska hjälpa oss att snabbt hantera eventuella incidenter som skulle kunna uppstå.

Utöver den fysiska säkerheten spelar även det förebyggande arbetet en stor roll. Detta innefattar regelbunden dialog med studenter och personal om vikten av att rapportera misstänkta aktiviteter och att vara medvetna om sin omgivning. Campus Roslagen anordnar även utbildningar och workshops i personlig säkerhet, vilket bidrar till en ökad medvetenhet och förberedelse för olika situationer.

Samverkan för ett tryggare campus

Samverkan är ett annat nyckelelement i trygghetsarbetet. Campus Roslagen arbetar i nära samarbete med Norrtälje kommuns trygghetsamordnare för att dela information och strategier för att förbättra tryggheten på och omkring campus.

Studenternas delaktighet är också avgörande för trygghetsarbetet. Vi tar emot åsikter och förslag gällande trygghetsskapande åtgärder och ser över dessa för ökad trygghetskänsla. Studenternas engagemang säkerställer att insatserna är relevanta och effektiva för just deras behov och bidrar till ett bättre campus.