logo

TransFarm

Cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder

TransFarm-projektet syftar till att öka användningen av cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder. Hur får man cirkulär livsmedelsproduktion till de urbana stadsområdena? Går det att odla grönsaker och fisk året om?

Det nystartade TransFarm-projektet kommer att hjälpa till att nå dessa mål genom att främja utvecklingen av akvaponisk odling i Östersjöregionen.

Treårigt projekt för att främja akvaponisk stadsodling

TransFarm har ett holistiskt tillvägagångssätt och jobbar med alla typer av aktörer inom livsmedelssystemkedjan. Syftet är att lyfta fram motståndskraftiga cirkulära jordbrukssystem som kan komplettera den traditionella livsmedelsproduktionskedjan.

Projektets första partnermöte hölls i Åbo i Finland den 29-30 maj. TranFarm kommer även att utforska möjligheterna att använda alternativa vattenkällor, som gråvatten och regnvatten, inom akvaponi.

Sammanslutningen TransFarm koordineras av Finlands Futures Research Centre vid Handelshögskolan i Åbo. Andra projektpartners är Campus Roslagen och Coompanion Roslagen & Norrort (Norrtälje), Lettlands universitet (Riga) och Estonian University of Life Science (Tarto).

Projektgrupp TransFarm

Projektet pågår i tre år från och med mars 2023. Den totala budgeten ligger på 1,87 miljoner euro. 1,5 miljoner av finansieringen kommer från EU. TransFarm-projektet finansieras av EU:s Interreg Central Baltic-program.

TransFarm Logo

För mer information
Campus Roslagen, Donatella Acquaviva, donatella.acquaviva@campusroslagen.se
Turku School of Economics, Veijo Pönni, veijo.ponni@utu.fi

Transfarm