Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

TransFarm-partnermöte i Norrtälje

Publicerat:

Projektet TransFarm står för ”transborder cooperation for circular soil-less farming systems” och strävar efter att främja ett cirkulärt jordfritt jordbruk för stadsbönder. Målet är att introducera en cirkulär livsmedelsproduktion i stadsmiljö.

TransFarm-projektet startade i mars 2023 och pågår över tre år. Åbo var värd för det första partnermötet i maj 2023 och vi på Campus Roslagen arrangerade det i år.

Målet med TransFarm

Ett av TransFarms mål är att främja den lokala matproduktionen och minska transportavstånden för livsmedel med hjälp av akvaponi. Genom aktivt stöd och framdrivning av utvecklingen av akvaponisk odling i Östersjöregionen strävar projektet TransFarm efter att spela en central och avgörande roll i att uppnå detta mål.

TransFarm projektet fyller snart ett år! Alla partner träffades i Norrtälje under tre fantastiska dagar och diskuterade utvecklingen av deras akvaponi-demoanläggningar samt planerade för den blå-gröna affärsmodellen som projektet kommer att skapa.

Donatella Acquaviva, projektledare UCV / Campus Roslagen

Akvaponi

Akvaponi är en banbrytande och hållbar odlingsmetod genom sin resurseffektivitet och symbiotiska natur. Det innovativa systemet kombinerar vattenbaserad grönsaksodling med fiskodling. Avfallet från fiskarna fungerar som näringsrik gödsel för växterna, vilket i sin tur renar vattnet och skapar ett cirkulärt ekosystem.

Genom att följa detta hållbara koncept lyckas akvaponi minimera vattenförbrukningen, vilket är särskilt betydelsefullt i en tid då vattenresurser är av yttersta vikt. Dessutom reduceras behovet av konstgödsel och bekämpningsmedel avsevärt, vilket leder till en mer naturlig och miljövänlig livsmedelsproduktion.

Med hjälp av att minimera avfall och maximera resurseffektiviteten blir akvaponi en starkt framstående och nyskapande kraft inom hållbar livsmedelsproduktion.

Mötesdagar 23-25 januari

Under de två första dagarna har vi hållit presentationer, demonstrationer och workshops och det har gett upphov till givande diskussioner. Dessutom har det även inkluderat studiebesök, bland annat hos Svensk Aquaponik där Björn Oliviusson odlar bland annat bananer, papaya och guava. Vi besökte även Johannas stadsodlingar, som designar, bygger och driver hållbara, kretsloppsbaserade matproduktionssystem. Dessa besök var mycket intressanta och givande.

På den tredje och sista dagen höll vi ett morgonseminarium för allmänheten här på Campus Roslagen. Seminariet innehöll presentationer om ”Progresses in recirculating aquaculture systems”, ”Water quality requirements” och ”The aquaponics entrepreneur”. Därefter genomfördes ett besök på vår demoanläggning.

Donatella Acquaviva, projektledare Utvecklingscentrum för vatten säger:

De externa deltagarna som deltog under den tredje dagen var nöjda över att få höra om vårt internationella samarbete mellan olika länder. De imponerades också av möjligheten att besöka vår demo, där fisk och grönsaker odlas i källaren!

Partners

TransFarm-projektet är en gränsöverskridande satsning med deltagare från Finland Futures Research Centre vid Åbo universitet, University of Latvia, Estonian University of Life Science, Coompanion Roslagen & Norrort och Campus Roslagen AB.

Projektet har en total budget på 1,87 miljoner euro, där 1,5 miljoner euro kommer från Europeiska unionen. Finansieringen för TransFarm-projektet möjliggörs genom EU:s Interreg Central Baltic-program.

För mer information
Donatella Acquaviva, Campus Roslagen

donatella.acquaviva@campusroslagen.se