Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Ta fram nya utbildningar

Säkra kompetenstillförseln i vår kommun tillsammans med oss genom att hjälpa oss ta fram nya utbildningar!

VAR MED OCH TRYGGA KOMPETENSBEHOVET TILLSAMMANS MED OSS

Vi på Campus Roslagen strävar ständigt till att erbjuda utbildningar som är relevanta för den lokala arbetsmarknaden. Våra ansökningar om nya utbildningar är resultatet av ett nära samarbete mellan oss på Campus Roslagen och de lokala näringsidkarna.

Trygga kompetensbehovet tillsammans med oss!

Vilken kompetens är du i behov av?

Årligen ansöker vi om ett antal nya utbildningar, och för att försäkra oss om att vi ansöker om rätt utbildningar behöver vi hålla en tät dialog med det lokala näringslivet. Berätta för oss vad du saknar så att vi kan hjälpa starta en utbildning.

Kontakta annie.eriksson@campusroslagen.se för att berätta mer om er situation.

Kontakt

Medverka i ledningsgrupp

Vill du vara med och forma framtidens utbildningar? Alla utbildningar behöver en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av bland annat representanter från arbetslivet, minst en utbildningsledare och även studentrepresentanter.
Är du intresserad av att vara med och bidra?
Läs mer här