Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Sponsring & Sponsringspolicy

Campus Roslagen har i uppdrag att arbeta för att Norrtälje kommun ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Vår vision är att vara en levande mötesplats för alla sinnen där vi skapar förutsättningar för människor och företag att utvecklas och nå sin fulla potential.

vår sponsringspolicy

Med vår sponsringspolicy vill vi gynna aktiviteter som kan vara till nytta och glädje för kommunens invånare, samt ta ansvar för en hållbar och trygg framtid.

Vem sponsrar vi?

Vi brinner starkt för barn- och ungdomsverksamhet och har ett starkt lokalt engagemang. Vi stöttar även verksamheter och evenemang som gynnar kommunen som helhet eller vårt eget varumärke. Utöver det strävar vi efter att främja innovation och utveckling.

Vilka kan ansöka?

1.
Lokal barn- och ungdomsverksamhet som stärker vårt varumärke.
2.
Evenemang/verksamheter förenliga med vår värdegrund och vision.
3.
Evenemang/verksamheter som främjar utveckling, innovation och/eller gynnar Campus Roslagen AB eller Norrtälje kommun.

Föreningar & evenemang vi sponsrar

Villkor för sponsring

Sponsringen ska stå i proportion till motprestationen och leda till ömsesidig nytta för parterna. Motprestationerna ska stå i rimlig proportion till sponsringen för att vara en fullt avdragsgill kostnad.

Vi förbehåller oss rätten att neka sponsringsförfrågningar då sponsringsbudgeten överskridits.

Kontakta oss