Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Satellitutbildningar på Campus Roslagen

Publicerat:

Satellitutbildningar på Campus Roslagen

Så kallade satellitutbildningar gör att vi kan erbjuda ett bredare urval av utbildningar vid Campus Roslagen. Denna typ av utbildning möjliggör att samma utbildning kan arrangeras på flera olika orter samtidigt. Med andra ord är det möjligt att utbilda flera personer via en och samma utbildning samtidigt.

Det är skolan på satellitorten som ansvarar för att ha all utrustning och material för att leverera utbildningen på plats. Ofta är de utbildningar som erbjuds på en ort yrken som behöver mer utbildad kompetens, vilket gör utbildningen till en bra inkörsport i arbetslivet.

I praktiken innebär en satellitutbildning att du sitter i ett klassrum i Norrtälje tillsammans med dina studiekamrater, medan läraren deltar via videokonferens från en annan ort i Sverige. Utbildningarna är på heltid med undervisning ett par dagar i veckan och självstudier de övriga dagarna. Det är alltså inte samma sak som att plugga på distans.

Osäker på vad du ska studera? Du kan alltid få hjälp av en av våra studievägledare.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar

Ansök till utbildningar Campus Roslagen

Satellitort vs distansstudier

Det fina med satellitutbildningar är att det går att hålla samma utbildning på fler orter och högskolor, utöver den ort där utbildningsanordnaren befinner sig. Norrtäljes Campus Roslagen är en sådan satellitort och då ansvarar vi för att ljud och bild kopplas upp och fungerar som det ska.

Att studera vid satellitort är inte samma sak som distansstudier. Detta eftersom satellitstudierna kräver att du är på plats vid närträffarna på din studieort, även om läraren inte befinner sig på samma ställe. Det är alltså enbart läraren som finns på distans. Oftast står läraren i en klass på en annan ort, men andra studerande framför sig. Du och dina klasskompisar sitter i Norrtälje i en av föreläsningssalarna på Campus Roslagen, med en livelänk till klassen där läraren finns.

Se alla våra utbildningar här

Studiegrupp Campus Roslagen

Satellitutbildningar: Digitala studier i realtid

Satellitutbildningar skiljer sig inte nämnvärt från alldeles vanliga studier. Du och dina studiekamrater är på samma plats samtidigt och du i realtid kan ställa frågor och få informationen du behöver av din lärare via direktsänd videolänk.  Utbildningen sker på schemalagda tider och på förbestämd plats, precis som vanliga yrkeshögskoleutbildningar. Du sitter alltså på din egen ort, uppkopplad till en klass och lärare på ”huvudorten” och har möjlighet att aktivt delta i ljudupptagningarna. Du kan ställa frågor precis som de som är på plats i klassen, delta i diskussioner och projektarbeten.

För att stärka sammanhållningen till den egna klassen på satellitorten kan man välja att träffas även utanför de utsatta tiderna för föreläsningar för att skapa en bättre samhörighet. Satellitortsstudier är smidiga i och med att du till stor del kan göra tentamen på plats på satellitorten. Endast i undantagsfall behöver du åka till huvudorten. Det kan till exempel gälla praktiska tentamen av något slag.

Här kan du läsa tips inför studievalet

Tips inför studievalet

Studieortsbaserad utbildning

En studieortsbaserad utbildning är en heltidsutbildning och du ingår i en fast studiegrupp i Norrtälje. Trots att utbildningen arrangeras på annan ort beroende på vilken högskola som arrangerar utbildningen. I praktiken närvarar du på din studieort 1-2 dagar per vecka och på utbildningsorten 1 gång per vecka för examination.

Den främsta skillnaden mellan satellitstudier och studieortsbaserad utbildning att du gör dina tentamensprov på huvudorten. När du läser ett satellitprogram får du i nio fall av tio göra din tentamen på satellitorten.

Satellitstudier med campusgemenskap

På Campus Roslagen brukar vi prata om med satellit- eller distansstudier med campusgemenskap. I praktiken är ju största delen av studierna närstudier, men du behöver bara infinna dig på Campus ett par dagar i veckan. Dock ser vi gärna att våra studerande använder sig av vårt vackra Campus. Dels kan du bo både bekvämt och prisvärt hos oss, i trivsamma lägenheter i olika storlekar, möblerade eller omöblerade. Dessutom ligger vårt Campus fantastiskt med härlig natur runtomkring. Här finns mysiga motionsstråk och här kan du träna allt från Crossfit till tennis på området. Vi har trevliga utbildningslokaler med caféer och restauranger där du kan umgås och göra projektarbeten tillsammans med dina studiekamrater.

Här kan du läsa mer om att bo på Campus Roslagen.

Här kan du se vilka bostäder som är lediga just nu.

Läsptips:

Utbildningar som ger jobb

Tips inför studievalet

Studievägledning på Campus Roslagen

Boende under studietiden

Våra fem populäraste utbildningar