logo

Utbildningssal

november 6, 2018
Share:

Utbildningssal

Anordnare av utbildning på eftergymnasial nivå erbjuds att hyra utbildningslokaler på individuell basis i mån av plats. Vi försöker alltid att hjälpa till att hitta så ändamålsenliga lokaler som möjligt utifrån syfte och de krav som varje utbildning ställer och anpassningar av lokalerna kan också i vissa fall göras utifrån de önskemål som utbildningsanordnaren har.