Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Reell kompetens Akvaponiingenjör

Reell kompetens innebär att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan till exempel vara genom arbete eller genom annan form av utbildning.

reell kompetens för akvaponiingenjör

Du kan söka på reell kompetens om du saknar hela eller delar av den grundläggande behörigheten (fullständiga gymnasiebetyg) eller inte har betyg i kursen/kurserna som är utbildningens särskilda förkunskapskrav (Kemi 1 eller Naturkunskap 2).

Reell kompetens innebär att du skaffat dig de kunskaper som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan till exempel vara genom arbete eller genom annan form av utbildning.

Bedömningen av reell kompetens utgår från de underlag och dokument du skickar in. Det är du som sökande som ansvarar för att styrka din behörighet.

När du söker via reell kompetens ska du lämna in:

Ladda upp formuläret och dina andra dokument som styrker din reella kompetens under ”Reell kompetens” i din ansökan på yh-antagning.se. Om något saknas i din ansökan så kontaktar vi dig.

Årets akvaponistuderande meddelade

Fri Kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter (betyg) eller reell kompetens, finns möjlighet att bli antagen på fri kvot. Vi kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen förbereder för, trots att den sökande ej är behörig.

  • Ange i din ansökan att du vill söka på fri kvot.
  • Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens
  • Bifoga ett personligt brev som dels anger vad du saknar i behörighetskraven samt förklara varför du anser dig kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva yrket som utbildningen förbereder för.

Lycka till med din ansökan och kontakta oss gärna ifall du har frågor.

Kontakta oss