Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Redovisningskonsulter en tillgång för företag

Publicerat:

För redovisningsbyråerna Alcea Redovisning och Ekonomi Roslagen i Norrtälje är redovisningskonsultutbildningen vid Campus Roslagen en guldgruva för rekrytering av ny kompetens.

Alcea Redovisning har funnits i 16 år i Åkersberga och startade en filial i Norrtälje för fem år sedan. De är totalt 13 anställda, varav sju sitter i Norrtälje på Campusområdet. Läs mer om Alcea här.

Ekonomi Roslagen har funnits i 12 år och är idag 14 personer och har under de senaste fem-sex åren haft en enorm utvecklingsresa. Kontoret ligger i centrala Norrtälje. Läs mer om Ekonomi Roslagen här.

Tim Andersson och Annika Wannersten, Alcea Redovsning

Engagerade i Redovisningskonsultutbildningen sedan start

Alcea och Ekonomi Roslagen har varit involverade i utbildningen sedan start. Alcea sitter i ledningsgruppen och båda byråerna har varit engagerade i ansökningsprocessen för att få utbildningen till Norrtälje. Utöver det har de varit mycket duktiga på att ta emot LIA-studenter och även anställt ett flertal nyutbildade från utbildningsprogrammet.

Man behöver lägga en hel del tid på handledning, men på sikt är det en väldigt bra investering att ta emot LIA-praktikanter. Och utbildningen vid Campus Roslagen ger mycket bra bas- och förkunskaper till yrket.

Annika Wannersten, Alcea

På Ekonomi Roslagen poängterar man att LIA-perioden ger en mycket bra inblick i vad jobbet de facto innebär.

För oss har det alltid varit viktigt att hålla kontakten till potentiella framtida arbetstagare. Även när vi inte haft möjlighet att ta emot LIA-praktikanter, och under pandemin, har vi välkomnat studerande från utbildningen på studiebesök till oss.

Lotta Waldvik, Ekonomi Roslagen

Redovisningskonsult – ett yrke i förändring

Under de senaste åren har rollen för redovisningskonsulter förändrats markant. Från att vara en utförare av konkreta bokföringsuppgifter har rollen blivit alltmer konsultativ. Idag arbetar redovisningskonsulterna mycket närmare kunden. Redovisningskonsulten har en alltmer aktiv roll i bolagets utveckling med tätare avstämningar och ett närmare samarbete med företagaren. Det kan till och med handla om att vara delaktigt i utformning av tjänsteutbud och prisbild, vilket är en enorm förändring från tidigare, då det i första hand handlade enbart om löpande bokföring.

LIA-perioden gav en bra inblick i vad yrkesrollen handlar om

Tim Andersson är redovisningskonsult och inledde utbildningen vid Campus Roslagen år 2020. Eftersom pandemin slog in det året, var majoriteten av hans studier på distans. Lyckligtvis hade han goda kontakter till Alcea. Trots pandemin fick han göra sin LIA hos dem och jobbade dessutom extra där efter praktikperioden.

LIA-perioderna gjorde jättemycket och jag tror det är väldigt bra att få möjligheten att sitta hos en redovisningsbyrå för att testa på alla olika delar av yrket. Min uppfattning är att de som gjorde sin LIA på en ekonomiavdelning i ett större företag inte fick samma inblick i omfattningen av alla delar i yrket under praktikperioden.

Tim Andersson, Alcea Redovisning
Tim Andersson på sitt kontor på Campus Roslagen där Alcea Redovisning har sina lokaler.

Anette Sandgren på Ekonomi Roslagen inledde sina studier hösten 2018. Hon ingick i den allra första Redovisningskonsultklassen på Campus Roslagen. Hon tyckte att utbildningen var bra och det var under en Speed Dating som Campus Roslagen arrangerade för de lokala ekonomibyråerna som hon träffade sin framtida arbetsgivare, Ekonomi Roslagen.

För oss som gick utbildningen första året var det en enorm fördel att ha Campus Roslagens personal på plats i huset. Frida Karlsson, som då fungerade som utbildningsansvarig, var en verklig klippa som man kunde haffa i korridoren och ställa frågor till då vi kände oss förvirrade eller hade problem.

Anette Sandgren, Ekonomi Roslagen

Såväl Anette som Tim är alltså idag tillsvidareanställda på de byråer de gjorde sin LIA.

Lotta Waldvik och Anette Sandgren och kollegorna på Ekonomi Roslagen är glada över att utbildningen finns i Norrtälje.

En fantastisk tillgång att ha utbildningen i Norrtälje

För både Anette och Tim var det faktum att utbildningen fanns i Norrtälje en enorm fördel. Andra som också drar nytta av att utbildningen erbjuds i Norrtälje är de lokala företagen.

Enligt Kristin Enlund-Svensson på Ekonomi Roslagen är det en verklig tillgång att ha möjlighet att ta emot LIA-praktikanter. Det är som en provanställning, under vilken man har möjlighet att lära känna varandra och se om personen platsar i gruppen. Även om företaget behöver lägga ned en hel del resurser och tid för att se till att praktiken blir värdefull. Hos Ekonomi Roslagen får LIA-praktikanterna vara delaktiga i allt det dagliga arbetet. Personen blir en i gänget från dag ett och får vara med på ekonomimässor, skatteinfo och alla typer av aktiviteter.

Att det finns en redovisningskonsultutbildning på Campus Roslagen är fantastiskt. Det höjer yrkesrollen och skapar en mycket bra möjlighet till rekrytering. Väldigt glada att utbildningen finns här i Norrtälje!

Kristin Enlund-Svensson, Ekonomi Roslagen