Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

UCV förhindrar övergödning av kommunens vatten

Publicerat:

Samhällsnyttigt projekt på uppdrag av kommunen

Som vi nämnde i ett tidigare blogginlägg om Utvecklingscentrum för Vatten så är en av deras uppgifter att starta upp och genomföra samhällsnyttiga projekt. Projektens mål är att förbättra vårt ytvattens kvalité.

UCV:s projektarbete

Akvaponi Campus Roslagen

Akvaponi

Ett samhällsnyttigt projekt som skapades för att förmedla kunskap till företag och privatpersoner samt för att gynna en levande landsbygd är UCV:s  akvaponi. Den finns belägen på UCV:s undre plan och står bla till förfogande när Campus Roslagens akvaponiingenjörsstudenter har praktiska studier på plats några gånger per termin.

Utvecklingscentrum för Vatten
Gråvattenfilter

Gråvattenfilter

Andra projekt som man arbetar med i nuläget är utvärdering av olika gråvattenfilter för avloppsvatten samt filter för dricksvatten. Här görs analyser av före och efter att det passerat filtret för att kunna utvärdera funktion över tid.

Laboratoriet

I laboratorie har UCV  möjlighet att analysera olika typer av vatten (dricksvatten, avloppsvatten och naturvatten) inom deras projektverksamhet.


Projekt på uppdrag av kommunen

I nuläget har UCV också ett projekt på uppdrag av kommunen. Där har Rasmus Thunell (projektledare på UCV) rollen som åtgärdssamordnare.

Tillsammans med sin kollega Jonathan Alm (projektledare på UCV) arbetar de på projektet som på lång sikt ska höja statusen i Norrtälje kommuns ytvatten.

Projektets mål: förhindra övergödning av kommunens vatten

Uppdraget som startade 2022 innebär att man försöker minska övergödning av våra vatten. Både i kommunen och i slutändan Östersjön, med start i jordbrukslandskapet. Övergödning innebär den mängd av näringsläckage som kommer från jordbruken. Som tillslut hamnar i våra vatten som bla kan leda till algblommning.

Anläggning av våtmarker för att förhindra övergödning

Markägare och lantbrukare kontaktas och får rådgivning av Rasmus och Jonathan med målet att genomföra olika åtgärder,t.ex. att anlägga en våtmark. Våtmarken ska fungera som en näringsfälla för de näringsämnen som vi inte önskar ska komma ut i våra vatten så som kväve och fosfor. En våtmark kan se ut som en myr eller en liten sjö men den behöver inte vara speciellt djup.

För att genomföra projektet krävs att lantbrukaren/markägaren går med på det och vill delta med sin mark. I nuläget kan lantbrukare få upp till 100% finansiellt stöd för anläggning av våtmarker.

UCV Campus Roslagen

Att skapa en våtmark

En våtmark ser ut som en myr eller en liten sjö men den behöver inte vara speciellt djup men kan vara upp till flera tiotusentals kvadratmeter stor. För 200 år sen dikade man som markägare ur för att få tillgång till större ytor av odlingsbar mark. Dessa kan man faktiskt återanvända idag för att anlägga våtmarker.

För att genomföra projektet krävs att lantbrukaren/markägaren går med på det och vill delta med sin mark. Detta har blivit lättare att få igenom from 2023. Nu kan lantbrukare få upp till 100% finansiellt stöd för projektering och anläggning.

Klimatpositivt och samhällsnyttigt arbete

Som ni förstår så gör Campus Roslagen tillsammans med Utvecklingcentrum för Vatten ett oerhört viktigt arbete, med utbildning av kommuninvånarna och projekt med positiv klimatpåverkan.

Vill du läsa mer om UCV:s arbete? Det kan du göra HÄR