Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Planer för 2025

Publicerat:

26 januari 2024

Planering för utbildningar till hösten 2025

Tålamod är inte min paradgren. Men ibland måste man gilla läget.

Nu har vi börjat med planering för de utbildningar som vi tror kan vara lämpliga för bolag och yrkesväxlare i Norrtälje kommun. De planer som vi gör nu blir förverkligade först till våren 2025 och de studerande kan börja söka till hösten 2025.

Vidare vill vi även bredda utbudet på de yrkesutbildningar som kan erbjudas här på Campus Roslagen. På goda grunder har byggsektorn varit en stor del av utbildningssidan från alla parter. MYH, utbildningsanordnare och företag i Norrtälje kommun. Därför har vi nu greppat våra telefonerer och ringer runt till företrädare för bolagen och frågar om de utbildningar som vi kan söka är vad som efterfrågas. Vi tar även med oss nya utbildningsspår tillbaka till utbildningsanordnare.

Myndigheten för yrkeshögskolan höll webbinar

MYH hade i veckan ett webbinarium om den nya piloten för att göra yrkesutbildning på gymnasialnivå. Områden som Myndigheten har beslutat ska ingå i piloten är:

🔌 El och energi

👷🏻 Industriteknik

🚌 Fordon och Transport

🏘️ Samhällsbyggnad

🌿 Naturbruk

⛴️ Sjöfart

Detta öppnar upp många nya möjligheter för Norrtälje kommun.

Studiebesök

Tack vare KYH yrkeshögskola fick jag även möjlighet att göra ett studiebesök i Norrtaljehamn och NCC. De studerande får en inblick i vad som händer på ett bygge. Vilka uppgifter man ställs inför när verkligheten tar över och det inte alltid går så smidigt som man vill. Jag fick se hur bygget framskrider och att det faktiskt blir riktigt fint med en ny stadsdel med människor som promenerar och handel. Dessutom har man hållbarhet med i allt som planeras. Sopsug, markförstärkning med gran och tall, sanering av jordmassor och mycket mer.

Slutligen så är en utbildning som jag tror mycket på Miljösamordnare – hållbara byggnader. Den utbildningen startade hösten 2022 och lyssnar man på vad som sägs och görs så kommer den yrkesgruppen att få mycket att göra när de är klara med sina studier.

Annie

annie.eriksson@campusroslagen.se

Annie Eriksson