Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Omställningsstudiestödet

Publicerat:

Omställningsstudiestödet – en möjlighet för vidareutbildning mitt i arbetslivet

För dig som befinner dig mitt i arbetslivet och som vill fördjupa din kunskap inom ditt befintliga yrkesområde eller utforska helt nya karriärmöjligheter, kan omställningsstudiestödet vara en ovärderlig resurs. Detta stöd är utformat för att ge ekonomiskt bistånd till vuxna arbetstagare mellan 27 och 62 år som har arbetat en längre tid och vill vidareutbilda sig.

Vad innebär det?

Omställningsstudiestödet utgör både ett bidrag och ett lån. Dessutom täcker bidraget vanligtvis 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, medan lånet ger dig möjlighet att fylla på om du så önskar. Vidare kan stödet erhållas under en period av 44 veckor för heltidsstudier och längre om du studerar på deltid. Samtidigt är det viktigt att notera att budgeten för omställningsstudiestödet är begränsad, och när den är uttömd kan inga ytterligare ansökningar beviljas.

Vem kan ansöka?

För att vara berättigad till omställningsstudiestödet måste du uppfylla vissa kriterier:

👥 Vara mellan 27 och 62 år

⏳ Ha arbetat minst 8 år av de senaste 14 åren

🗓️ Arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna

🧑🏻‍🏫 Den valda utbildningen måste vara godkänd för omställningsstudiestöd och förbättra din position på arbetsmarknaden

studenter

Varför ska du överväga omställningsstudiestödet?

Omställningsstudiestödet erbjuder en möjlighet till personlig och professionell utveckling mitt i din karriär. Genom att bredda din kompetens och lära nya färdigheter kan du öka din anställningsbarhet och öppna upp för spännande karriärmöjligheter. Dessutom kan du studera på deltid för att balansera dina studier med dina arbets- och eventuella familjeförpliktelser.

Hur länge kan du få det?

Du kan erhålla omställningsstudiestödet i upp till 44 veckor för heltidsstudier. Om du studerar på deltid kommer CSN att omräkna stödet baserat på din studietakt. Vilket innebär att du kan få stöd under en längre period om du väljer att studera på en lägre procentandel.

Belopp för bidrag och lån

Storleken på bidraget och lånet beror på din årliga inkomst. CSN använder Försäkringskassans beräkning av din inkomst för att fastställa stödnivån. Dessutom har du också möjlighet att välja att enbart ta bidraget och avstå från lånet om det passar din ekonomiska situation bättre.

Omställningsstudiestödet öppnar upp för nya karriärmöjligheter

Sammanfattningsvis är omställningsstudiestödet en fantastisk möjlighet för dig som är mitt i arbetslivet att investera i din framtid genom vidareutbildning och kompetensutveckling. Genom att ta del av detta stöd kan du öppna upp för nya karriärmöjligheter och stärka din position på arbetsmarknaden.

Från och med den 1 april 2024 kan du ansöka om omställningsstudiestödet för en period som startar någon gång mellan den 1 juli och den 31 december samma år.

Så varför vänta? Ansök om omställningsstudiestödet och ta steget mot en mer givande och spännande framtid!