logo

Om Campus Roslagen AB

Vi på Campus Roslagen AB är en del av Norrtälje kommun koncernen. Våra verksamhetsområden är:

Eftergymnasiala utbildningar
Uthyrning av studentbostäder
Lokaluthyrning
Utvecklingscentrum för vatten

Vi strävar efter att vara en levande mötesplats för alla sinnen där vi skapar förutsättningar för människor och företag att utvecklas och nå sin fulla potential.

Campus Roslagen ska med en unik miljö och ett centralt läge, leverera en levande mötesplats med hög servicegrad där människor och företag välkomnas med omtanke, lyhördhet, innovationskraft och personligt bemötande i syfte att skapa förutsättningar för humanistisk och ekonomisk tillväxt.

 

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Faktureringsuppgifter

Här hittar du våra faktureringsuppgifter, skicka antingen via mejl till: faktura@campusroslagen.se

skickar du via post skicka till:

Campus Roslagen AB

Evert Taubes gata 1

761 46  Norrtälje

Faktureringskod som erhålls vid beställning skall alltid anges på fakturan.

Miljö, klimat och hållbarhet

Bedriva hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.

Samverka med vår ägare Norrtälje kommun för att säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Upphandling

Campus Roslagen AB gör ett antal upphandlingar per år och de läggs upp i vår upphandlingsportal. För den som är nyfiken eller vill bevaka nya upphandlingar – registrera dig i portalen. I portalen finns även all information du behöver för att lägga anbud.

Upphandling

Styrelsen

Staffan Tjörnhammar (M), ordförande
Andrea Kronvall (SD), viceordförande
Per Lodenius (C), 2e viceordförande
Mats Hållén (L)
Thomas Imeryd (KD)
Cecilia Strokirk (M)
Ulf Rosengren (MP)
Lars Sundberg (S)
Lina Nilsson (S)