Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Om Campus Roslagen

Campus Roslagen AB är en del av Norrtälje kommun-koncernen. Vi strävar efter att vara en levande mötesplats för alla sinnen där vi skapar förutsättningar för människor och företag att utvecklas och nå sin fulla potential.

Vår vision

Campus Roslagen ska med en unik miljö och ett centralt läge, leverera en levande mötesplats med hög servicegrad där människor och företag välkomnas med omtanke, lyhördhet, innovationskraft och personligt bemötande i syfte att skapa förutsättningar för humanistisk och ekonomisk tillväxt.

Studenter

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Läs mer

Miljö, klimat och hållbarhet

Bedriva hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.

Samverka med vår ägare Norrtälje kommun för att säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Läs mer
Drönarvy Campus Roslagen
Upphandling

Upphandling

Campus Roslagen AB gör ett antal upphandlingar per år och de läggs upp i vår upphandlingsportal. För den som är nyfiken eller vill bevaka nya upphandlingar – registrera dig i portalen. I portalen finns även all information du behöver för att lägga anbud.

Läs mer

Sponsring

Campus Roslagen sponsrar ett antal olika evenemang och verksamheter, i huvudsak med fokus på lokal barn- och ungdomsverksamhet. Här kan du läsa mer om vår sponsringspolicy och se ett urval av föreningar och evenemang vi stöttar.

Sponsringspolicy
Sponsringspolicy

Styrelsen

Staffan Tjörnhammar

Staffan Tjörnhammer (M)

Ordförande

Andrea Kronvall

Andrea Kronvall (SD)

Viceordförande

Per Lodenius

Per Lodenius (C)

2:e Viceordförande

Mats Hållén

Mats Hållén (L)

Thomas Imeryd

Thomas Imeryd (KD)

Cecilia Strokirk

Cecilia Strokirk (M)

Bild saknas

Ulf Rosengren (MP)

Lars Sundberg

Lars Sundberg (S)

Bild saknas

Lina Nilsson (S)

Fakturauppgifter

eFaktura generell

VAN-operatör: Scancloud AB (Addett) 7365561946055

eFaktura PEPPOL

0007:5561946053

Fakturamejl

faktura@campusroslagen.se

Adress

Campus Roslagen AB
Evert Taubes gata 1
761 46  Norrtälje

Krav på information på leverantörsfakturor
Vi vill även passa på att påminna om våra krav på information på våra leverantörsfakturor. Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats. Campus Roslagen AB betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd. Se Skatteverkets regler.

Utöver Skatteverkets regler har Campus Roslagen krav på märkning av fakturan för att den ska anses korrekt. Fakturan ska märkas med referens. Exempel på märkning: 5280-85-81006-EB/FK

Våra leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.

Faktureringskod som erhålls vid beställning skall alltid anges på fakturan.

Kontaktformulär