logo

Om Campus Roslagen AB

Vi på Campus Roslagen AB är en del av Norrtälje kommun koncernen. Våra verksamhetsområden är:

Eftergymnasiala utbildningar
Uthyrning av studentbostäder
Lokaluthyrning
Utvecklingscentrum för vatten
Projektutveckling

Vi finns till för att lösa dina behov, problem och utmaningar. Därför vill vi upplevas som en aktiv och tydlig partner, där relationen hålls levande tack vare våra initiativ och hög tillgänglighet på dina villkor.

Mer information om vad vi gör finner du under de andra kategorierna, undrar du över något är det bara att höra av dig!

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Faktureringsuppgifter

Här hittar du våra faktureringsuppgifter, skicka antingen via mejl till: faktura@campusroslagen.se

skickar du via post skicka till:

Campus Roslagen AB

Evert Taubes gata 1

761 46  Norrtälje

Faktureringskod som erhålls vid beställning skall alltid anges på fakturan.

Offentliga Upphandlingar

Campus Roslagen AB genomför ett antal upphandlingar varje år. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta. Bolaget lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.

Miljö, klimat och hållbarhet

Bedriva hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Aktivt verka för att de investeringar som genomförs är miljönyttiga och att bolaget väljer alternativ som minskar belastningen för miljön i den löpande driften.

Samverka med vår ägare Norrtälje kommun för att säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen och det gröna ramverket.

Styrelsen

Staffan Tjörnhammar (M), ordförande
Johnny Pettersson (M)
Berit Jansson (C)
Mats Hållén (L)
Göte Vaara (KD)
Margareta Lundgren (S)
Martin Einarsson (S)
Lóránt Alföldi (SD)
Robert Johansson (ROOP)