Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Vattendagen anordnat av UCV

Publicerat:

Lördag den 4 mars – om de nya dricksvattenföreskrifterna

Vattendagen Campus Roslagen

Plats och tid

Kaserngatan 11, Norrtälje.
Lördag den 4 mars kl 10.00.

Dagen är även kostnadsfri!

Program för dagen

10.00 – 10.30 Kaffe och introduktion, Amelia Morey Strömberg, Utvecklingscentrum för Vatten

10.30 – 11.30 Information från Lisa Andersson, SRMH – Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddskontor:
De nya föreskrifternas införande och tillämpning. Nya riskklassnings- och debiterings-modellen.

11.30 – 12.30 Mingel och frågor.

12.30 – 14.00 Produktpresentationer.

Anmäl dig till dagen här!