logo

Var med och påverka!

februari 28, 2024
Nöjd Studbo-undersökning
Campus Roslagen
Share:

Nöjd Studbo-undersökning

Nöjd Studbo är en årlig kundundersökning inom studentbostadsbranschen, som genomförs av Origo Group i samarbete med Studentbostadsföretagen mellan den 5-19 mars.

Syftet med undersökningen är att ge företag inom branschen olika insikter om sina hyresgäster. Dessutom ger det underlag för att kunna fokusera på rätt områden för att öka lönsamheten och stärka det egna varumärket.

Nöjd Studbo

Enkäterna besvaras online och resultaten presenteras dels genom ett webbaserat rapportverktyg som möjliggör egna analyser och dels genom skriftliga rapporter som sammanfattar resultaten samt ger slutsatser och rekommendationer för framtida åtgärder.

Vi på Campus Roslagen önskar att så många som möjligt deltar i undersökningen som kommer skickas ut via mail och sms. Detta är en stor möjlighet för er att påverka vårt fortsatta arbete och föra fram det som är viktigt för er.

Om ni är med i undersökningen är ni samtidigt med och tävlar om två presentkort á 500kr på Norrtälje Handelsstad.

Hoppas att ni passar på att delta!