logo

Underhållsspolning av dricksvattenledningar

juni 9, 2020
Campus Roslagen
Share:

Spolning av vattenledningar

Från 9 juni kommer de kommunala dricksvattenledningarna i Norrtälje att underhållsspolas. Arbetet beräknas pågå till och med 18 juni.

Under tiden spolning pågår kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig.

Spola kallvatten i kranen närmast vattenmätaren tills vattnet är klart.

Läs mer hos kommunen www.norrtalje.se/vadrift