logo

Trygghetsvandring

april 14, 2020
Campus Roslagen
Share:

Vi tycker att trygghet är viktigt.

Att du ska känna dig trygg på vårt område är en självklarhet.

Därför gick vi en trygghetsvandring en kväll i mars. Vi gjorde det tillsammans med Trygg i Norrtälje, Gata och Park från kommunen, hyresgäster från Campus, Securitas och Polisen. Syftet var att se vad vi kan förbättra på vårt område.

Det blev en lyckad kväll och positivt att få in synpunkter från olika parter.

Många upplevde att området är för mörk, i ett första steg har vi arbetat med slyröjning och buskiga träd för att få ljuset att sprida sig bättre. Vi byter även successivt ut lampor till högre watt tal och enkelmonterade lampor byts på vissa vägar ut till dubbelmontage vilket ger mera ljus.


Slyröjning