Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Tre dagar med TransFarm

Publicerat:

TransFarm-projektet, ”transborder cooperation for circular soil-less farming systems”, startade i mars 2023 och pågår i över tre år. I år hölls det årliga partnermötet hos oss på Campus Roslagen. Projektdeltagarna träffades under tre dagar för att diskutera utvecklingen av akvaponi-demoanläggningar och planera för den blå-gröna affärsmodellen.

Årets akvaponistuderande meddelade

Under mötesdagarna den 23-25 januari hölls presentationer, demonstrationer och workshops, inklusive studiebesök hos akvaponiodlare och stadsodlare. Den tredje dagen inkluderade ett morgonseminarium för allmänheten och en demoanläggningsbesök.

Läs mer om projektet och mötesdagarna HÄR!