Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Stöd till dig som företagare och lokalhyresgäst

Publicerat:

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet.

För att underlätta för de viktiga och livskraftiga företagen på Campus Roslagen inför vi nu förlängd betaltid på tidigare utskickad hyresfaktura med förfallodag 31 mars 2020. Ny förfallodag blir 31 maj 2020 för denna hyresfaktura.

Vi hoppas att det kan förstärka företagens likviditet i en tid där kassaflöde är av yttersta vikt. Det är viktigt att de företag som finns hos oss på Campus ska kunna fortleva. Därför kommer vi försöka vara generösa och flexibla när det gäller betalningar till oss, trots att vi inte alls har samma möjligheter som regeringen att erbjuda krediter och liknande, säger Staffan Tjörnhammar (M), ordförande Campus Roslagen AB