Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Stockholm Junior Water Prize

Publicerat:

Amelia Morey Strömberg invald i juryn för Stockholm Junior Water Prize

Den 29 november 2022 valdes Amelia Morey Strömberg in i den mycket namnkunniga Juryn för Stockholm Junior Water Prize.

Stockholm Junior Water Prize är en tävling för där ungdomar från 15-20 som har bidragit till forskningen för att hjälpa lösa stora vattenutmaningar. Tävlingen får årligen in tiotusentals bidrag från över 40 länder runtomkring världen. Priset har delats ut sedan 1997 under den populära World Water Week (Världsvattenveckan).

Ungdomarna som deltar i finalen har var och en kammat hem vinsten i sin egen nationella tävling. Deras projekt granskas noggrant av en jury bestående av vattenexperter. Priset delas ut av Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria.

Läs mer om priset här.

Jag anser att det är en viktig insats att uppmuntra unga forskare att satsa på att lösa våra globala vattenproblem. Idag pratar vi mycket om klimatförändringarna och om hur vi ska nå Parisavtalets mål, men jag anser det vara ännu viktigare att inse att alla symptom på klimatförändringen syns i vattnets kretslopp: Det regnar för mycket eller inget alls, enorma tornadon drar fram torkan blir påtagligt även i våra breddgrader och vattenkvalitet försämras både vad det gäller dricksvatten som Östersjön, sjöar och vattendrag.

Om vi ska komma till rätta med dessa problem och hitta lösningar för att anpassa oss till nya utmaningar, behöver vi satsa seriöst på kunskap och kompetens inom vattenområdet. Då är ungdomars lust till kunskap något som varje aktör bör uppmuntra.  Det är en ynnest att vara en del av den namnkunniga Juryn som ska utse Sveriges representant i den internationella Junior Water Price!

Amelia Campus Roslagen

Amelia Strömberg
Verksamhetsansvarig, Utvecklingscentrum för vatten

För mer information:

Frida Karlsson, VD Campus Roslagen

frida.karlsson@campusroslagen.se

0176 – 28 61 13