Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Stiftelsen Aktiv Skola

Publicerat:

Campus Roslagen stöttar stiftelsen Aktiv Skola

Campus Roslagen har engagerat sig i att stödja stiftelsen Aktiv Skola och deras viktiga arbete för en säkrare och mer positiv skolmiljö. Genom att fokusera på områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning strävar de efter att skapa en plattform där elever kan trivas och utvecklas positivt.

Utbildningsmaterial

Tyvärr hamnar dessa frågor alltför ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar. För att motverka detta erbjuder Aktiv Skola att kostnadsfritt tillhandahålla nedladdningsbart utbildningsmaterial till alla skolor runt om i Sverige. De går även ett steg längre genom att distribuera tryckt material. Såsom Föräldrahandboken, utan kostnad till specifika målgrupper och årskurser.

Viktiga områden

För att skapa en bättre och säkrare skolmiljö är det avgörande att inte bortse från dessa områden. Det handlar inte bara om kunskapsinhämtning utan också om att skapa möjligheter för elevernas positiva utveckling. Genom att samarbeta med Aktiv Skola strävar Campus Roslagen efter att göra en verklig skillnad och öka medvetenheten kring dessa viktiga ämnen.

Diplom Campus Roslagen