Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Stadsbruk

Publicerat:

Stadsbruk – Odling och Grönt entreprenörskap

Stadsbruk Roslagen är en inkubator med fokus på odling och grönt entreprenörskap. Målet med inkubatorprogrammet är att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. På lång sikt ska stadsbruket skapa både ekologiska, ekonomiska och sociala effekter i och kring staden – i form av arbetstillfällen, lokalproducerad mat, förhöjd livskvalitet, gröna mötesplatser och bidrag till integration.

Stadsbruk Roslagen

Fler gröna entreprenörer och lokalproducerade livsmedel

Stadsbruk Roslagen utvecklar och bidrar till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i och nära staden. Detta gör man genom att öppna upp och möjliggöra för stadens och kommunens invånare att bli ”gröna” entreprenörer, med kommersiell odling som bas. Projektet är initierat av Coompanion Roslagen & Norrort, som vill se fler företag med fokus på både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Genom att odla enligt lokala och ekologiska principer i mötet mellan stadsodling och lantbruk, är syftet att skapa både ekonomiska och sociala effekter i och kring staden. Stadsbruket ska bidra till arbetstillfällen, försörjning, förhöjd livskvalité, gröna mötesplatser och bättre möjligheter till integration.

Projektet ska inspirera, ge kunskap och utveckla stadsnära odling, som är en viktig del i vår omställning mot ett mer hållbart samhälle, där en lokal och ekologisk försörjning också påverkar och bidrar till ett bättre klimat.

Målet är att Stadsbruk Roslagen ska forma många fantastiska gröna entreprenörer framöver – entreprenörer som bidrar till att ännu starkare positionera kommunen som en av Stockholms läns främsta när det kommer till grönt entreprenörskap.

Läs mer här.