Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Seminarium Energiomställningen

Publicerat:

Energiomställningen – Fakta om Klimatet

Lördagen den 12 februari 2022 kl. 11-14
Auditoriet Havet, Astrid Lindgrens gata 2A
Campus Roslagen, Norrtälje

Klimatfrågan är vår tids största samhällsutmaning där den ökande halten av koldioxid i atmosfären håller på att förändra livsbetingelserna på jorden. Energiomställningen är grundbulten för att lösa klimatutmaningen och därför måste omställningstakten accelerera för att nå de energi- och klimatpolitiska målen. På detta seminarium går vi igenom möjligheterna och svårigheterna.

Fossilfrihet, konkurrenskraft och rättvisa – kan det gå ihop?

Tomas KåbergerUtvecklingen av allt billigare teknik för sol- och vindenergi gör att vi kan undvika risken för ohanterliga klimatförändringar. Det kommer att innebära stora förändringar av samhället och den globala fördelningen av makt och rikedom. Tomas Kåberger Professor i Industriell Energipolicy på Chalmers och tidigare GD för Energimyndigheten.

Solceller – hur skaffar man det samt lagring i batteri

Tiit NurmelaTiit Nurmela, Solcellsgruppen i Naturskyddsföreningen i Roslagen berättar hur han gick tillväga och hur det har gått.

Vad kan Norrtälje kommun göra?

Tommy LundqvistOm kommunens möjligheter och vätgasstrategi för Norrtälje kommun.
Tommy Lundqvist Ordförande i Norrtälje Teknik- och Klimatnämnd

Vaccinationspass krävs!
Gratis inträde men enligt myndighetskrav måste vi begära ett godkänt covidpass för vaccination.

Arrangör klimatgruppen BYBO i samarbete med Campus Roslagen, SENSUS Norrtälje, Norrtälje FN-förening, Naturskyddsföreningen i Roslagen.