Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Projektet RETROUT om kustfisketurism får stöd

Publicerat:

Utvecklingscentrum för vatten får stöd från Roslagens Sparbanks Stiftelse för fortsatt arbete med projekt RETROUT

Den 12 november 2019 bjöds Utvecklingscentrum för Vatten (UCV) in för att delta i höstens prisutdelning hos Roslagens Sparbanks Stiftelser. UCV fick 70 000 kr som medfinansiering för fortsätt arbete med Retrout. Retrout är ett viktigt projekt som syftar till att förbättra potentialen för kustfisketurism i Östersjöområden genom förbättrad ekologisk status i vattendrag, förbättrad styrning för fisketurismen samt utveckling av fisketurismindustrin.

Projektet bidrar också till utveckling av lokal ekoturism i Norrtälje samt miljömässig hållbarhet i kommunen. Retrout har en särskild fokus på Skeboån. I projektet kommer en ”Baltic Tool Box” – en verktygslåda att utvecklas som kan tillämpas för att främja deltagande av olika intressenter för en restaurering av Skeboån och andra vattendrag.

Priset mottags av Nandita Singh som är Retrouts projektledare på UCV. Campus Roslagens VD Ulf Linderholm var också närvarande vid utdelningen.

Läs mer om projektet RETROUT här.