Translate

Translate using Google Translate. Campus Roslagen is not responsible for the accuracy of the translation.

Problem med internet?

Publicerat:

INTERNET – SÅ HÄR GÖR DU

Efter uppdateringen av internet igår verkar flera hyresgäster ha problem med internet. För att lösa problemet, följ följande anvisningar:

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT AKTIVERA INTERNET

  1. Gå till telia.se/aktivera
  2. Aktivera kollektivt bredband 250
  3. Legitimera dig med BankID

Internet ingår i hyran och det tillkommer därmed ingen kostnad om ni inte väljer att öka på eran hastighet ytterligare eller lägga på några tilläggstjänster.

Om aktiveringen inte lyckas: Ring till 020-202070 och be om hjälp.

SAKNAR DU MOBILT BANKID?

Saknar du mobilt bank id måste du ringa till Telia 020-202070 och begära en personlig kod. Koden kommer sen via post och då kan du aktivera ditt internet. Vi på campus roslagen kan tyvärr inte göra något för att aktivera internet åt er. Detta är en uppgradering och ett nytt avtal.

Stöter du på ytterligare problem efter du har varit i kontakt med Telia så ska du skicka en felanmälan via: campusroslagen.se/felanmalan

Se lathund här.

En oerhört hjälpsam hyresgäst har hjälpt oss sammanställa ovan lathund. Se instruktioner med bild i guiden.

Felsökning pågår fortfarande på Telia varför ingen adress på Albert Engströms gata 16 fungerar. Era nya routrar och tv-boxar kommer vi leverera i samband med ovk-besikning som sker i oktober. Separat ínfo kommer.

 

________________________

 

INTERNET – GET ACCESS

After an update of the internet yesterday many of our tenants have trouble connecting to the internet. To solve the problem, take the following steps:

TAKE THE FOLLOWING STEPS TO ACTIVATE THE INTERNET

  1. Go to telia.se/aktivera
  2. Activate collective broadband (kollektivt bredband) 250
  3. Identify yourself with BankID

The internet is free for our tenants, and this will therefore not cost you anything extra, unless you decide to add on extra services.

If the activiation does not work, you need to call Telia 020-202070 and ask for assistance.

YOU DO NOT HAVE HAVE BANKID?

If you do not have BankId you need to call Telia 020-202070 and ask for a personal code. The code will be sent by mail, and after receiving it you can activate the internet. och begära en personlig kod. Unfortunately we at Campus Roslagen cannot do antyhing to help you with this matter. It is an upgrade of the internet and a new contract.

If you still have trouble after contacting Telia you need to send in an error report through our website: campusroslagen.se/felanmalan

See guide for instructions.

A very helpful tenant has helped us put together this guide. Klick the link for instructions.

Telia is still trying to solve the problems regarding the internet connection on Albert Engströms gata 16.  As soon as we know anything we will let you know. The new routers and tv-boxes will be delivered to you when we do the ovk-inspection in October.