logo

Miljö- och klimatmöte i Norrtälje

mars 14, 2019
Utbildning
Share:

Allmänheten och företrädare för alla politiska
partier i kommunfullmäktige inbjudes till mötet.

 

Bevisen för klimatförändringarna är överväldigande. Inaktiviteten är förbluffande.
Vad kan vi göra för att Norrtälje kommun ska bli klimatneutralt?
Vad vi gör idag är avgörande för våra barns framtid!

 

Lördagen den 30 mars 2019 kl 11.00-16.00
Plats Campus Roslagen lokal HAVET, plan 2
Astrid Lindgrens Gata 2 A, Norrtälje

Fri entré

 

PROGRAM
11.00 Presentation av dagen

11.15 Kommunen har både möjligheter och skyldigheter för
klimatomställningenen.
Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH
i Stockholm och författare till boken Klimatet och omställningen.

12.00 Politikerkommentarer

12.15 Så här gjorde vi i Uppsala, världens mest klimatsmarta stad 2018
Maria Gardfjell, riksdagsledamot och fd kommunlaråd i Uppsala

13.00 Politikerkommentarer

13.15 Kaffe och macka

13.45 Hållbar matproduktion – hur?
Dan Johansson, ekoodlare Senneby Trädgård, Väddö

14.30 Politikerkommentarer

14.45 Vad vi kan göra som privatpersoner för ett hållbart liv
Per Bengtson, Svenska Naturskyddsföreniningen

15.15 Panelutfrågning med politiker och föreläsare